tisdag 21 oktober 2008

Inte nödvändigtvis främlingsfientlighet bakom populistpartiers framgångar

Sociologen Jens Rydgren har i studien Immigration sceptics, xenophobes or racists? Radical right-wing voting in six West European countries undersökt vad som avgör vem som röstar på populistiska invandringskritiska partier i sex Västeuropeiska länder: Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna och Norge. Artikeln är publicerad i European Journal of Political Research 47: 737–765, 2008

Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan att vara negativ till invandring och att rösta på ett populistiskt invandringskritiskt parti. Men dessa studier har inte skiljt på xenofobiska, främlingsfientliga och invandringskritiska inställningar. Med hjälp av data från European social survey (2003) visar Rydgren att xenofobiska och främlingsfientliga attityder är av mycket mindre betydelse än en invandringskritisk inställning för att förutsäga vem som kommer att rösta på ett ”högerpopulistiskt parti”. Analysen visar också att ett framgångsrikt sätt att mobilisera röster för de populistiska partierna är att koppla ihop invandring med kriminalitet och sociala problem.

1 kommentar:

Luke sa...

Detta är knappast en studie vi får höra av på mainstream media. Jag placerar mig själv i "invandringskritiska inställningar" kategorin och har altså buntats ihop med "xenofobiska, främlingsfientliga" i tidigare undersökningar. Märkligt att (s) verkar göra så dåliga politiska beslut som att komma med halvhjärtade argument för att "knäcka" SD. (Materialet som läckte) Och att man buar ut SDU vid torgmöte. Kan endast se att detta gynnar SD. Hade mycke helre sett krafttag mot hedermord och att man slutade hyckla med invandringskriminaliteten. Detta hade ereducerat SD:s siffror till under 1%.