onsdag 29 oktober 2008

Startsvenska är knappast en genomgripande reform

Elisabeth Svantesson, ordförande i moderaternas arbetsgrupp Integration och arbete, och Tomas Tobé, båda riksdagsledamöter för Moderaterna föreslår på Brännpunkt att Svenska för Invandrare ska ersättas med Startsvenska. Det är väl OK. Men tyvärr Elisabeth Svantesson, jag kan inte se vad som är nytt bland förslagen. Innehållet i Nysvenskan låter ju precis som dagens utbildning i svenska. Det finns inte ett enda parti som inte skriver under på de ambitioner som presenteras.

Vad som krävs är genomgripande reformering av svenskundervisning för invandrare och att den ges en mycket tydlig koppling till arbetsmarknaden.

Vi föreslår därför att Sfi läggs ned till förmån för Startsvenska. Startsvenska ska vara en språkutbildning med tydlig inriktning på arbetsmarknadsetablering .

Det ska vara en funktionell språkutbildning som tar sin utgångspunkt i förväntade studier eller arbete i Sverige. Därför ska den först och främst kombineras med arbete, praktik eller yrkesutbildning.

Startsvenskan ska vara tydligt individualiserad. En person som varit yrkesverksam under lång tid har andra behov än en student som i sin tur har helt andra behov än den som aldrig har arbetat.

Olika yrken kräver dessutom olika vokabulär och språkfärdigheter. För nyanlända som har ett tydligt sikte på en universitetsutbildning i Sverige bör Startsvenskan anpassas till att möjliggöra framtida högre studier.


Individualisering. Koppling till arbetsmarknaden, Kombinerat med arbete, praktik eller yrkesutbildning. Detta låter som sagt som en beskrivning av dagens språkutbildning. Problemet är inte vad man vill åstadkomma eller ambitionerna, utan att få det att fungera i verkligheten. Då behövs mer än ett namnbyte.

PS. Socialdemokraterna har nu officiellt sagt nej till regeringens förslag om försörjningskrav vid familjeåterförening.

1 kommentar:

Anna - lärare för nyanlända sa...

Jag håller med dig. Det finns så mycket mer man kan göra. Jag har publicerat ett öppet brev från ordförande i Riks-LiSA (Lärare i svenska som andraspråk) på min blogg.

Du får gärna läsa och kommentera om du vill.

//Anna