måndag 13 oktober 2008

Inför EU:s integrationskonferens

Den 3-4 november träffas medlemsstaternas ministrar för en EU-konferens om integration. Därför har EU-Kommissionen ställt samman en dagordning över de teman som ska diskuteras: Strengthening actions and tools to meet integration challenges – Report to the 2008 Ministerial Conference on Integration. Tanken är att konkretisera det arbete som EU redan lagt grunden till för att arbeta med integrationsfrågor, t.ex. de gemensamma grundprinciperna för integration. Det är synd att integrationsfrågan har hamnat i skymundan bakom EU:s gemensamma migrationspolitik. Det förklaras antagligen med att integrationspolitiken (förutom diskrimineringsfrågorna och invandrares grundläggande rättigheter) är ett mellanstatligt samarbete.

Inga kommentarer: