måndag 28 april 2008

Sverige behöver bli tuffare i EU

Allt större del av dem som söker asyl i Europa kommer till Sverige. Även Aftonbladet konstaterar faktum och vill att regeringen agerar. Mats Engström på Aftonbladet skriver:

"Sverige måste stå för en human flyktingpolitik, både på hemmaplan och i EU. Hittills har både socialdemokratiska och borgerliga regeringar varit alltför försiktiga när andra länder byggt murar.

Det handlar om att skapa en starkare europeisk opinion för att ge flyktingar en fristad. Det gäller också att bryta diskrimineringen och förbättra utlandsföddas möjligheter att få bra jobb.

På kortare sikt måste taktiken vid mötesborden bli tuffare.

Snart börjar nästa förhandling om EU:s långtidsbudget. Sverige är en av de största bidragsgivarna.

Det är hög tid att tala klarspråk. Säg redan nu att Sverige bara accepterar nästa budget om fler länder tar sitt ansvar för flyktingarna
."

Migrationspolitiken tillhör det överstatliga samarbetet och det är faktiskt meningen att länderna ska ta ett gemensamt ansvar för flyktingar. Eftersom Sverige inte vill förändra sin generösa flyktingpolitik återstår bara att förmå andra att bli mindre restriktiva om trycket på Sverige ska minska.

5 kommentarer:

lars sa...

"Trycket på Sverige"? Alla partier är överens om att invandringen berikar Sverige och på sikt är en god affär om vi skall klara ålderspuckeln och pensionerna.
Är det då inte fel att måla upp invandringen som besvärlig? Det är lixom lite dubbla budskap över det hela.

Emil sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Emil sa...

Som jag skrivit tidigare: Alla försvarar flyktingpolitiken men ingen (läs kommuner) vill ha invandrare. Det är ingen trovärdig politik.

Hade vi bara ruckat på några av principerna bakom dagens politik (t.ex. att alla direkt får permanent uppehållstillstånd) så hade vi kunnat vända dagens kostsamma migrationspolitik till någonting positivt.

lars sa...

En variant kan ju vara att försöka minska invandringen till sådan nivå att den blir hanterbar, fast det kanske är främlingsfientligt att säga så.
Bättre att andra länder anpassar sig till Sverige och det gör de säkert så småningom.

Emil sa...

Att vilja minska invandringen är inte främlingsfientligt. Det är en politisk åsikt som är legitim att ha. Men mina största invändningar handlar inte om volymen av invandring, utan att vår migratrations- (och delvis integrations) politik baseras på föråldrade principer. Dessa principer etablerades på 70-talet och passar dåligt i en globaliserad värld.