onsdag 16 april 2008

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna

En miljöpartist i Svedala kommunfullmäktige anklagas för att vara främlingsfientlig. Nu kommer krav på att han ska uteslutas.

Vad har då miljöpartisten sagt och gjort? Sydnytt berättar att "han föreslår ett kontrakt mellan flyktingen, kommunen och Migrationsverket - ett kontrakt kopplat till en ekonomisk ersättning.

Kontraktet ska bygga på att flyktingen går med på att utbilda sig i samhällskunskap, demokrati, svensk kultur och historia och jämställdhet. Personerna ska också lära sig att Sverige har förbud mot barnaga och könsstympning.
"

Sydsvenskan skriver att miljöpartisten vill "att de flyktingar som kommer till Svedala ska skriva på ett kontrakt. De ska förbinda sig att lära sig svenska men också svensk kultur och historia, kvinnors lika värde och förbud mot barnaga och könsstympning.

De som inte fullföljer kontraktet ska inte få stanna i Svedala.
"

Givetvis kan en kommun inte bestämma över vem ska få stanna i landet eller inte. Förslag som detta - att det ska finnas krav på att kunna svenska språket och att gå igenom en slags medborgarskapsutbildning för att få stanna i landet - hör till statlig politik. I Storbritannien, Nederländerna, Norge, Danmark, Österrike, Tyskland och Frankrike finns redan sådan nationell lagstiftning. Den som invandrar tvingas att "integrera sig" för att få permanent uppehållstillstånd. Läs mer om andra länders politik i rapporten Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar som jag skrivit för NTG asyl & integration. I Sverige leder liknande förslag till krav på uteslutning från Miljöpartiet.

Kanske får vi se ännu en vänsteranhängare lämna partiet och bli sverigedemokrat, som den tidigare ordförande i Vänsterpartiet i Västerviks kommun.

4 kommentarer:

Rasmus Ling sa...

Precis. Och det som i vår mening är främlingsfientligt är att Lundström vill ha olika regler för svenskfödda och invandrade.

Emil sa...

Rasmus.

Om det är främlingsfientligt att det finns olika regler för inrikes födda och utrikes födda som precis invandrat så är ju i stort sett alla länder i hela världen främlingsfientliga.

Kanada som Miljöpartiet brukar lyfta fram som det mest framgångsrika landet för integration och antidiskriminering kräver ju t.ex. dokumenterade språkkunskaper och lojalitetsförlaring för att bli medborgare.

Du har givetvis all anledning att motarbeta ett förslag som det som lagts i Svedala om flyktingmottagning. Men jag håller inte med dig om att det är rasistiskt och knappast heller främlingsfientligt. Att utesluta en partivän som står för en politik som är standard i majoriteten av världens demokratiska länder verkar lite överdrivet.

Räcker det inte att ta debatten?

Jorma sa...

Precis. Och det som i vår mening är främlingsfientligt är att Lundström vill ha olika regler för svenskfödda och invandrade.

Undrar hur många "svenskfödda" som tillämpar barnaga och könsstympning?

Rasmus Ling sa...

Emil: Det handlar inte om att lära sig språket. Det sker genom SFI, svenska för invandrare. Problemet var att Lundström utmålar invandrare som mer brottsbenägna än andra, och ville ha hårdare påföljd om dessa bröt mot lagen.

Jorma: Menar du att det inte förekommer barnaga bland infödda svenskar?