fredag 25 april 2008

Institutionalisera inte könsapartheid

I Umeå finns ambitionen att starta en fritidsgård för enbart kvinnor.

Det finns närmare 200 unga kvinnor med invandrarbakgrund i Umeå som inte tillåts gå på en fritidsgård som är öppen för både pojkar och flickor. Av oro och personlig osäkerhet säger deras föräldrar nej. Nu finns ett förslag som kanske kan ändra på detta, Tjejgården.

De flesta av dessa unga kvinnor fogar sig i sin situation.
- De stannar hemma och uppfostras enligt den tradition som deras föräldrar tagit med sig från hemlandet. Utifrån svenska värderingar är de isolerade i sina hem, säger Annika Zschau.

- Inga andra män än flickornas pappor får tillträde, säger Annika Zschau.
Målet är även att flickor med svensk bakgrund ska lockas till Tjejgården och därför är det tänkt att personalen, när verksamheten kommit igång, består av kompetenta fritidspedagoger och lärare som representerar både muslimska och svenska värderingar.


Jag uppmanar länsstyrelsen att säga nej till ansökan. Liknande initiativ förekommer på många ställen runt om i landet och det är dags att säga nej en gång för alla. Ett land måste vara öppet, men det finns gränser. Självklart kan vi inte institutionalisera en kvinnosyn som strider mot all form av jämställdhet.

1 kommentar:

Fröken Sverige sa...

Suverän blogg! Det är fruktansvärt att det finns svenska politiker som är med och stöttar könsapartheid och förtryck mot barn och kvinnor.

För de som reagerar:

Kontakta gärna Annika Zschau´s parti (hon är politiskt aktiv i UMEÅ) och berätta vad ni tycker om att hon förordar könsapartheid

Centerpartiet Umeå
Besöksadress: Storgatan 87903 33 Umeå
Telefon: 090- 77 66 55
Fax: 090- 77 56 87

KretsordförandeEric Bergner 070-675 73 30 eric.bergner@centerpartiet.se

/FS