måndag 9 maj 2011

Lästips VII

Beskrivning av asylsökande och flyktingar i USA under 2010

Daniel C. Martin, Refugees and Asylees: 2010, DHS Annual Flow Report, May 2011

Antologi om barn med utländsk bakgrund i USA

Immigrant Children, The Future of Children, Vol. 21, No. 1, Spring 2011

Finns det ett samband mellan invandring och innovationer?

Ceren Ozgen, Peter Nijkamp, Jacques Poot, 2011, Immigration and Innovation in European Regions

David C. Maré, Richard Fabling, Steven Stillman, 2011, Immigration and Innovation

Social sammanhållning i Europa

Didier Ruedin and Gianni D’Amato, 2011, Social Cohesion Challenges in Europe, European University Institute

Invandring och kriminalitet i Sverige

Amber L. Beckley, 2011, Correlates of War? Immigrant Offending in Stockholm, Sweden

Inga kommentarer: