söndag 17 april 2011

Svenska forskningsstudier

Sverigedemokraterna

I slutet på mars rapporterade media om en studie av Carl Dahlström och Anders Sundell som pekade på ett samband mellan Sverigedemokraternas framgång och övriga partiers inställning till invandring. Jag hittade inte studien (Losing gamble Mainstream parties' failed strategy to counter anti-immigrant parties) då, men nu finns den att ladda ner som pdf.

Brottslighet

En annan studie som uppmärksammats är Martin Hällsten, Jerzy Sarnecki och Ryszard Szulkin, Crime as a Price of Inequality? The Delinquency Gap between Children of Immigrants and Children of Native Swedes. Slutsatsen är att överrepresentationen av brottslighet hos ungdomar med utländsk bakgrund framförallt beror på socioekonomiska faktorer.

Diskriminering

Förutom Sarneckis m.fl. studie har SULCIS nyligen gett ut ytterligare två studier. Is It How You Look or Speak That Matters? - An Experimental Study Exploring the Mechanisms of Ethnic Discrimination av Magnus Rödin och Gülay Özcan undersöker om utseende och språkfärdigheter leder till diskriminering. Resultatet visar att negativa stereotyper/diskriminering beror på brytning och inte utseende.

Utbildning

Peers, neighborhoods and immigrant student achievement - evidence from a placement policy av Olof Åslund, Per-Anders Edin, Peter Fredriksson och Hans Grönqvist visar att resultat i skolan påverkas positivt om eleverna växer upp i en omgivning med många högt utbildade med samma etnicitet.

Inga kommentarer: