torsdag 4 februari 2010

Öppen utfrågning i riksdagen om nyanlända invandrares arbetsmarknadsintegration

Idag har jag varit på arbetsmarknadsutskottets öppna utfrågning om hur nyanlända invandrare bättre ska kunna komma in i det svenska samhället och få ett arbete. Utfrågningen ingår som en del i utskottets behandling av regeringens förslag i proposition 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd.

Utfrågningen var indelad i två delar. I den första delen presenterade fyra forskare sitt arbete på området. Därefter redovisade representanter från Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner och landsting sina erfarenheter från dagens integrationsarbete och synpunkter på förslaget.

Hela utfrågningen går att se på Riksdagens hemsida.

Inga kommentarer: