onsdag 10 februari 2010

Kan vi lära oss något från Kanada?

Mikael Hellström doktorerar i Statsvetenskap vid University of Alberta. Han har skrivit ett läsvärt inlägg på Newsmill med titeln Invandringsdebatten i Kanada kan hjälpa Sverige.

Debatten om mångkulturalismen har åter blossat upp i Sverige, nu senast som en reaktion på Mosa Sayeds avhandling om mångkultur och arvsrätt. Diskussionen berör frågor om hur minoriteter och majoritet ska förhålla sig till varandra, frågor om kollektiva eller individuella rättigheter och hur samhället ska hantera etnisk pluralitet. En inblick i hur dessa frågor har diskuterats i mångkulturalismens hemland, Kanada, kan kanske därför vara behjälplig.

Inga kommentarer: