torsdag 17 september 2009

Utredning föreslår ändringar för att motverka "social turism"

Vem minns inte fd. statsminister Göran Perssons uttalande om social turism i anslutning till EU-utvidgningen?

Nu föreslår en statlig utredning en rad förändringar av folkbokföringen för att stoppa missbruk av svensk välfärd.

Folkbokföringsutredningen vill göra det svårare att vara folkbokförd i Sverige. Utredningen räknar med att förslagen minskar statens utgifter för bidrag och andra förmåner.

Med nuvarande regler kan en EU-medborgare med familj anmäla att de ska flytta till Sverige och bli folkbokförda här utan att ha rätt att vistas i landet i mer än tre månader. Enligt Migrationsverket är 7 000 EU-medborgare folkbokförda i Sverige utan att ha uppehållsrätt här. Folkbokföringen öppnar dörren till det svenska välfärdssystemet.

”Ett grundläggande krav på folkbokföringen bör vara att en person ska uppfylla villkoren för att vistas i landet för att kunna folkbokföras”, skriver utredningen och föreslår att uppehållsrätt ska vara ett krav för att EU-medborgare och deras familjer ska kunna skrivas i Sverige.

Dessutom föreslår utredningen att personer från länder utanför EES-området ska strykas ur folkbokföringen om de blir av med sitt uppehållstillstånd. Med nuvarande regler går det att vara skriven i Sverige utan giltigt uppehållstillstånd.

”Avregistrering vid förlust av uppehållstillstånd skulle tydliggöra att folkbokföring och möjlighet att omfattas av svenska förmåner är knutna till att personerna har rätt att vistas i landet”, skriver utredningen.

Utredningen vill också sätta stopp för barnbidrag för barn som föds utomlands. Om mamman är skriven i Sverige betalar Försäkringskassan ut bidraget för barnet. Utredningen ifrågasätter också existensen för en del av barnen.

Inga kommentarer: