torsdag 7 maj 2009

Studie om utrikes föddas företagande i Skåne

Mina fd. kollegor på MIM, Malmö Högskola, Pieter Bevelander, Per Broomé, Inge Dahlstedt och Tobias Schölin har skrivit en rapport om företagandet i Skåne med särskilt fokus på utrikes födda företagare och på vilket sätt dessa bidrar till samhällets tillväxtpotential. Rapporten Företagare i Skåne - kartläggning och analys av inrikes och utrikes födda företagare visar bland annat att att utrikes födda företagare bidrar i hög grad, betydligt högre än inrikes födda företagare, till att vitalisera olika branscher, vara viktiga föregångare och på så vis skapa tillväxt i samhället.

Läs mer om rapporten på Region Skånes hemsida.

Inga kommentarer: