torsdag 28 maj 2009

Norge 200 - Sverige 0

Jag bläddrade i årsrapporten för IMDI, Norges integrationsmyndighet, och slogs av att myndigheten är så stor. Jag arbetade tidigare på Integrationsverket och vi var drygt 100 anställda. Nu är Integrationsverket avvecklat. I Norge har integrationsmyndigheten över 200 anställda. Enbart avdelningen för att förebygga tvångsäktenskap har 45 anställda.

Läs hela årsrapporten från IMDI här.

Inga kommentarer: