tisdag 26 maj 2009

Globaliseringsrådets slutrapport om integrationspolitiken

Globaliseringsrådets slutrapport innehåller några avsnitt som berör integrationspolitik.

5.7 En systematisk politik för att minska utanförskapet bör bedrivas

Här lämnar Globaliseringsrådet förslaget: Behåll någon typ av jobbskatteavdrag.

5.8 Det är bra att Sverige vidgar möjligheterna till arbetskraftsinvandring

Här är förslaget: Behåll den vidgade möjligheten till arbetskraftsinvandring – se till att missbruk i form av lönedumpning och dålig arbetsmiljö motverkas.

6.4 Invandring ger utvecklingskraft – centralt att integrationen fungerar

I detta avsnitt konstaterar Globaliseringsrådet att svensk integrationspolitik i stor utsträckning har misslyckats med att ta tillvara på den utvecklingskraft som de nya svenskarna besitter. I stället har politiken skapat ett utanförskap i stora grupper. Detta innebär en direkt förlust för svensk ekonomi i form av minskad produktion och ökat bidragsberoende. Indirekt innebär utanförskapet också risker i form av ökade sociala spänningar. Detta kan i sin tur stärka de krafter som motsätter sig internationell öppenhet och som hellre ser att Sverige försöker avskärma sig från de besvärande omställningskrav som globaliseringen innebär.

Men vi ser också att Sverige har problem med att diskriminering förekommer. Ett systematiskt arbete krävs för alla människors lika värde och rätt i arbetslivet och på alla andra samhällsområden.

Sverige behöver en integrationspolitik som frigör den utvecklingskraft
som de nya svenskarna representerar.

Inga kommentarer: