tisdag 21 april 2009

Lunchseminarium om försöksverksamheten för vissa nyanlända invandrare

Igår hade jag förmånen att vara med på ett lunchseminarium där Pernilla Andersson Joona och Lena Nekby presenterade sin studie "Utvärdering av försöksverksamheten för vissa nyanlända invandrare (FNI)". Finns det något bättre än en rejäl utvärdering av verksamheter med policyimplikationer? Knappast!

Bakgrunden är den försöksverksamhet som startades 1 oktober 2006 för vissa nyanlända invandrare (FNI) i ett antal kommuner i Skåne, Kronobergs och Stockholms län. Syftet med försöksverksamheten var att avsevärt förkorta tiden fram till inträdet på den svenska arbetsmarknaden för nyanlända invandrare.

Utvärderingen "finner en positiv programeffekt av att ha deltagit i FNI på sannolikheten att få osubventionerat arbete. Deltagare i FNI har cirka 4,1 – 5,0 procentenheters större chans att få osubventionerat arbete än deltagare i kontrollgruppen. En större programeffekt av deltagande i FNI finns för arbetsmarknadsutbildning där deltagare i FNI har cirka 10,3 – 10,9 procentenheters högre chans att få arbetsmarknadsutbildning än deltagare i kontrollgruppen."

Till den "negativa" sidan ska tilläggas att försöket kostade cirka 33 000 kronor per individ, att försöksverksamheten inte gav någon effekt på sannolikheten att få osubventionerat arbete för kvinnor samt att även mycket få av dem som deltagit i försöksverksamheten hade arbete 15 månader efter inskrivning i projektet.

Inga kommentarer: