fredag 4 april 2008

Antagligen ett misstag med helt fri arbetskraftsinvandring

The Economist skriver om de nordiska ländernas desperata försök att locka till sig högutbildade invandrare.

The Swedish response has been the most radical: a proposal that will virtually guarantee entry to any non-EU worker with a job offer from a Swedish employer. Residence and employment permits, initially valid for two years, can be extended for an extra two, with the possibility of permanent status afterwards.

The labour minister, Tobias Billstrom, says foreign workers are needed to counter a greying population and shrinking labour force. “We've had a one-track immigration policy. The only way to get into Sweden since the 1970s has been as an asylum seeker,” he notes.


Jag tror att de svenska reglerna riskerar att bli en stor missräkning för regeringen. Min kvalificerade gissning, utifrån andra länders erfarenheter, är att denna typ av arbetskraftsinvandring framförallt, som det har varit i Storbritannien, blir ett sätt att anställa släktingar från forna hemlandet i enklare serviceyrken. Och det är just de yrkena som är inträdet för många ungdomar och invandrare som redan idag bor i landet. Det kan betyda mycket för en företagare att kunna erbjuda ett arbete till någon släkting i forna hemlandet som därmed får uppehållstillstånd, med konsekvensen att hans/hennes barn/bror/vänner som redan har uppehållstillstånd i Sverige får söka arbete någon annanstans.

Det är inget fel i sig att personer invandrar till Sverige för att arbeta inom enklare serviceyrken, men samtidigt är det en typ av jobb som vi inte har tillräckligt av i Sverige. Ett sätt att minska risken att arbetskraftsinvandringen sker till alltför okvalificerade arbeten är att bestämma en minimilön på t.ex. en svensk medianlön för att bevilja arbetstillstånd. Som de föreslagna reglerna är utformade idag kommer de knappast att bidra till att lösa bristerna på den svenska arbetsmarknaden, snarare tvärtom. Och som statistiken i Economist visar så är det Norge och Danmark som har stor arbetskraftsbrist även för enklare jobb (2 procents arbetslöshet), medan Sverige med en arbetslöshet på 6 procent har, och kommer att få, en helt annan typ av arbetskraftsbrist: Högt kvalificerad arbetskraft.

Läs mer om regeringens och miljöpartiets förslag på nya regler för arbetskraftsinvandring och synpunkter på det här, här, här, här och här.

1 kommentar:

Martin Olsvenne sa...

"labour minister, Tobias Billstrom"

Jaså? Sen närdå? Nog för att jag är för att vi byter ut Littorin, men ändå...

Vad gäller sakinnehållet hoppas jag också att de har fel. Principiellt tror jag att det ändpå är en fördel att invandrare får ett incitament att skaffa sig ett arbete. Det är nog den viktigaste aspekten av reformen (för att inte tala om att jag tycker att det är moraliskt riktigt).