måndag 27 juli 2009

Fortsatta steg bort från mångkulturalism i Kanada

Kanada har länge varit symbolen för en mångkulturell politik. Men liksom andra länder tar också Kanada hela tiden steg bort från den mångkulturella modellen. Minister Jason Kennedy betonar integration framför mångkulturalism, en gemensam kanadensik identitet, språkkunskaper för att bli medborgare och en skyldighet att integrera sig som invandrare.

"Our new focus is on integration. We don't want to create a bunch of silo communities where kids grow up in a community that more resembles their parents' country of origin than Canada," explained Kenney, who is also minister of immigration and multiculturalism.

"We want people to be Canadians first and foremost - to be proud of and maintain their own tradition and heritage, but not at the price of developing their Canadian identity."

Kenney said integration must involve language and needs to ensure immigrants become familiar with Canada's history, values and institutions.

A few months ago, also in Calgary, Kenney suggested federal immigration officials should enforce rules that say immigrants who want to become Canadians be able to communicate in French or English. He said those without proper language skills should be denied citizenship.

His views don't appear to have changed.

"To quote former (British) labour prime minister Tony Blair, newcomers have a right to be different but a duty to integrate, so they have to take the initiative," he said Friday. "It also requires the hard work of newcomers. They have to respond as well and take personal responsibility in the process of integration."

3 kommentarer:

Vi i Sverige sa...

Menar du att mångkultur och integration utesluter varandra? Då har du en annan uppfattning om de begreppen än jag. Jag har träffat många som invandrat till Kanada. Om de så är tyskar, lankeser eller kineser så har de identifierat sig starkt med Kanada, utan att för den skull utplåna sin ursprungliga identitet. Motsvarande ser jag hos invandrare i Sverige.

Lars Persson

Henrik Emilsson sa...

Lars.

Nej mångkulturalism utesluter inte integration. Jag har skrivit mer utförligt om Kanada tidigare där jag menar att Kanadas mångkulturella modell faktiskt har haft integration som mål. Det finns goda argument för att ta hänsyn till religiösa och kulturella symboler inom det gemensamma, och det kan skapa ökade möjligheter för integration.

Min poäng är mer att Kanada, likt t.ex. Storbritannien, allt starkare betonar det gemensamma och tonar ner mångkulturalismen. Social sammanhållning är nu i fokus. De senaste årens politiska förändringar i Kanada och ledande politikers uttalande visar detta på ett tydligt sätt.

Mångkulturalism som politisk modell har tappat i inflytande och status och har övergetta i bland annat Nederländerna, Australien och Storbritannien och är på väg bort också i Kanada.

Att mångkulturalismen som en ism är på väg ut innebär inte att länderna inte längre präglas av mångfald/mångkultur.

Faster Sven sa...

Öh, "Vi i Sverige": Läs om!

Det står: "to be proud of and maintain their own tradition and heritage, but not at the price of developing their Canadian identity". Alltså nära nog ordagrant vad du själv säger, om än i omvänd ordning.