tisdag 23 september 2014

Ny bok: The world’s most open country: Labour migration to Sweden after the 2008 law


I april gav Fores ut boken Världens öppnaste land. Nu kommer en engelsk version av boken ut på Malmö Högskola. Det är ingen direkt översättning eftersom vi passat på att visa lite mer av den statistik som vi tagit fram inom ramen av projektet om arbetskraftsinvandring till Sverige.

Jag har skrivit tre kapitel i boken. Först en inledning som beskriver arbetskraftsinvandringens historia, hur länder väljer arbetskraftsinvandrare samt hur den svenska lagen från 2008 ser ut. Det andra kapitlet visar vad som har hänt sedan lagen trädde i kraft: vem som kommer, var de flyttar och till vilka jobb. Tredje kapitlet undersöker om arbetskraftsinvandrarna kommer till bristyrken eller ej.

Boken The world´s most open country: Labour migration to Sweden after the 2008 law kan hämtas som pdf här.

torsdag 11 september 2014

Ny artikel om arbetskraftsinvandring


Nu går det att läsa min senaste artikel om arbetskraftsinvandring i Nordic Journal of Migration Research: Who Gets in and Why? The Swedish Experience with Demand Driven Labour Migration - Some Preliminary Results.

In 2008, the Swedish government liberalised the labour migration policy to a demand driven model without labour market tests. This article analyses the effects of the policy change on the labour migration inflow. The migrants consist of three major categories including those moving to: skilled jobs as computer specialists and engineers, low-skilled jobs in the private service sector and seasonal work in the berry picking industry. The article shows that the new model has produced a labour migration inflow that is better explained by the access of employers and migrants to transnational networks rather than actual demand for labour.