måndag 31 augusti 2009

42 procent klarade medborgarskapstesten i Danmark

För att bli medborgare i Danmark krävs, förutom en lång rad andra villkor som t.ex. självförsörjning, ett avklarat medborgarskapstest. Resultatet av sommarens prov visar att 42,1 procent av 2566 provdeltagare klarade av att svara rätt på minst 32 av 40 frågor.

söndag 30 augusti 2009

LAS drabbar vissa hårdare än andra

Moderaterna debatterade i helgen också turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (las). För att få med sig stämman skrevs det till (sid.8) att lagen kan ställa till problem för unga och utrikes födda.

Det arbetsrättsliga regelverket i Sverige innebär en viktig trygghet för många arbetstagare. Forskning visar dock att arbetsrätten, även om den inte avgör den totala nivån på arbetslöshet och sysselsättning, kan skapa en situation där vissa grupper får en svagare förankring på arbetsmarknaden och svårare att få jobb. Arbetsgivare kan finna att det blir för dyrt att satsa på någon vars erfarenhet är begränsad eller svår att bedöma. Det drabbar vissa hårdare än andra, inte minst ungdomar och utrikes födda.

Moderata kommentarer om partiets nya integrationspolitik

Se Elisabeth Svantesson och Tobias Billström kommentera Moderaternas nya integrationspolitik.


lördag 29 augusti 2009

Är moderaternas nya integrationsprogram förenligt med den gemensamma EU politiken?

Igår behandlade Moderaterna förslag till integrationsprogram på arbetsstämman. Det blev en lång debatt där partistyrelsens fick backa på några punkter till förmån för förslag från MUF.

- Den integrationspolitiken som Moderaterna nu fattat beslut om inger hopp för många människor. Nu måste Moderaterna driva på i regeringen för att arbetskraftsinvandringen ska bli ännu friare och att alla som kan försörja sig ska få stanna kvar, säger Niklas Wykman förbundsordförande MUF.

Migrationsminister Tobias Billström ville ha ”ordning och reda i systemen”, men hans linje förlorade med rösterna 103–82.

I övrigt fick partistyrelsen igenom sina förslag när det gäller integrationspolitiken. Det blir ingen begränsning av möjligheten till eget boende för asylsökande och ett medborgarskap ska kunna återkallas om man har fått det på felaktiga grunder, som hot, mutor eller brott.

Vad moderaterna kanske inte har tänkt på är att det förslag om att företag ska få anställa personer som inte har uppehållstillstånd och att alla som kan försörja sig ska få stanna i landet går på tvärs mot EU:s gemensamma migrationspolitik om att de arbetsgivare som anställer illegala invandrare ska kunna straffas. EU-parlamentet godkände i februari 2009 ett förslag om att arbetsgivare i hela EU kommer att vara skyldiga att kontrollera att arbetstagaren har uppehållstillstånd. Arbetsgivaren blir skyldiga att informera nationella myndigheter om anställningen. Om detta inte sker riskerar arbetsgivarna sanktioner.

Samtidigt har MUF fått igenom följande formulering i integrationsprogrammet:

I grund och botten måste det vara upp till det enskilda företaget, myndigheten eller organisationen om och vilken person de vill anställa. Vill de anställa en person som redan befinner sig i landet, om än illegalt, bör det ändå vara möjligt för dem att anställa just denna person.

EU har beslutat att det ska vara illegalt och straffbart att anställa personer utan uppehållstillstånd. Moderaterna vill numera att en sådan anställning ska ge uppehållstillstånd.

onsdag 26 augusti 2009

640 sidor kunskap

Nu har ni chansen att läsa en alldeles för omfattande studie av migrationspolitiken i EU:s 27 medlemsländer. Den tålmodige kan t.ex. hitta information om vilka integrationskrav olika länder ställer för att bevilja familjeinvandring eller permanent uppehållstillstånd.

The study aims at providing an overview and analysis of the conditions for legal immigration for third country nationals, with a view to examining the benefits and possibilities of common policies in this field at the EU level. Several immigration categories, such as family reunification, work, studies and training are examined.

The study also covers visa policies, general conditions for immigration, i.e. regardless the immigration category, and conditions for obtaining a permanent residence permit, as well as cooperation with third countries. The study includes country reports for each of the 27 EU Member States.


Studien har den slagkraftiga titeln International Migration Law N°16 - Laws for Legal Immigration in the 27 EU Member States.

tisdag 25 augusti 2009

Hur mycket mångfald tål demokratin? Igen!

Lars Åberg har skrivit en text i GP om Andreas Johansson Heinös avhandling Hur mycket mångfald tål demokratin? Jag misstänker att han kommenterar avhandlingen efter att ha bläddrat igenom den lite för snabbt, precis som jag också gjorde för någon vecka sedan. För Heinös normativa svar på hur man bör förhålla sig till mångfalden i samhället är faktiskt riktigt innovativ. Staten bör vara opartisk och tolerant. Samtidigt hymlar inte Heinö med att det finns någonting svenskt och att det är invandrarnas ansvar att förhålla sig till detta. Det är naivt, menar Heinö, att tro att vi kan omforma den nationella identiteten för att rymma alla inom den svenska identiteten. Men det innebär inte att invandrare inte kan känna sig hemma i Sverige. De är t.ex. kurder eller somalier som bor i Sverige - sverige-kurder eller sverige-somalier. Olikheter med det traditionellt svenska måste tolereras men inte nödvändigtvis respekteras och staten bör förhålla sig opartiskt till kulturella egenheter så länge som det sker inom rimliga gränser.

Jag har säkert missat en del nyanser, men det är så jag uppfattar avhandlingen och denna o-ortodoxa modell förtjänar en riktig debatt. Själv har jag beställt boken för att kunna bläddra i ett privat exemplar. Då kanske jag åter inser att jag missuppfattat poängerna med avhandlingen.

Uppmaningar i Arena om att ta strid för invandring och mångkultur

Det nya numret av Arena handlar till stor del om migrations- och integrationspolitik och hur man ska tolka och förhålla sig till Sverigedemokraternas framgångar.

Devrim Mavi skriver att väljarna förtjänar en migrations- och asylpolitik värd namnet och inte hukning inför SD:s problemformuleringar och påhittade siffror om "massinvandringen". Vidare:

Man måste våga prata om rasism även om det komplicerar politiken. Enkla förklaringsmodeller om svikna arbetare och aningslösa politiker faller på sitt eget grepp. Måhända kommer SD in i riksdagen vid nästa val. Men den egentliga katastrofen skulle vara de övriga partiernas inriktning. Faran ligger i att etablerade partier anpassar sin retorik till ett marginellt rasistiskt missnöjesparti. Så här ett år kvar till valet 2010 vinner de som avslöjar rasismen och försvar av migration i valrörelsen. De som vågar ta strid för en på allvar generös asylpolitik och som kan gjuta nytt liv i den integrationspolitiska debatten.

Bengt Westerbergs resonemang är liknande. Också han efterlyser att "de etablerade partierna av och med övertygelse (bör) framhålla att mångkultur kan vara berikande och inte utgör något hot mot demokratin och självbestämmandet. Och då måste också visionen av det mångkulturella, dynamiska och rikare samhället bli tydligare än den är i dag.

måndag 24 augusti 2009

Inte välkomna

Missa inte detta underbara inslag från Tv4. Extremistvandalerna är inte välkomna i Rosengård och blir ledsna i ögat. Och våldsamma.

Tomelilla som förebild

Jag trodde aldrig i mitt liv att Tomelilla skulle pekas ut som föredöme i integrationsfrågor, men nu har det hänt. Den kommun jag tillbringade mina första 15 år prisas för en arbetsmarknadsinriktad introduktion. Alldeles utmärkt!

Sedan starten för två år sedan har flyktingmottagningen i Tomelilla lyckats slussa ut 95 procent av sina klienter ut i arbetslivet, vilket placerar kommunen på en hedrande fjärdeplats i Skåne. "Vi har hittat en bra och effektiv strategi, som innebär att klienten senast sex veckor efter inflytten ska hamna på mitt bord" säger Ulla Kvist vid Arbetsförmedlingen till YA.

Men Ystad Allehandas beskrivning av integrationspolitiken i Sverige och andra länder är grovt förenklad. För visst har t.ex. Australien och Kanada en väl utvecklad integrationspolitik. Och det är faktiskt ingenting som tvingar invandrare i Sverige att gå på bidrag. Men visst. Sådana förenklingar är lätta att ta till när man vill göra en poäng på en ledarsida.

söndag 23 augusti 2009

Allt svårare för migranter

Visumkrav sätter stopp för EU-medborgare

Det har varit pinsamt för EU att EU-medborgare sökt asyl i Kanada. Nu har nya regler med krav på visum för tjeckiska medborgare lett till att antalet asylsökande därifrån har minskat. Senaste månaden har endast tre personer sökt asyl jämfört med 155 de två veckorna före visumkravet. Nicholas Fortier från medborgarskaps- och migrationsdepartementet säger att "Åtgärden har uppfyllt målet att kraftigt minska antalet asylsökande." Migrationsminister Jason Kenney har tidigare anklagat tjeckiska medborgare för att missbruka Kanadas asylsystem genom att söka asyl istället för söka tillstånd att invandra som ekonomisk invandrare. Han sade att varje asylsökande i genomsnitt kostar de kanadensiska skattebetalarna $29.000.

Förslag om minskade möjligheter att arbetskraftsinvandra i Storbritannien

Migration Advisory Committee har lagt fram förslag till den brittiska regeringen att minska möjligheten att arbetskraftsinvandra. Minister Lord West sade i en kommentar att det nya poängsystemet för invandring visat sig vara ett kraftfullt och flexibelt verktyg för att uppfylla behoven hos den brittiska arbetsmarknaden.

"Mot bakgrund av den ekonomiska nedgången har vi tagit ytterligare steg för att vara mer selektiva när det gäller vilka invandrare som kommer till Storbritannien och att ge inhemska arbetstagare möjligheter att fylla vakanserna på arbetsmarknaden."

lördag 22 augusti 2009

Hösten är här och politiken med den

Kristian Brangenfeldt, tidigare politiskt sakkunnig hos integrationsminister Jens Orback, skriver på Newsmill om varför Göran Perssons regeringar misslyckades med integrationspolitiken. Brangenfeldt saknade t.ex. "kraftfulla satsningar" för att förbättra situationen i landets utsatta områden.

Elisabeth Svantesson, Riksdagsledamot (M), skriver i Världen idag om moderaternas arbetslivje i integrationspolitiken. Svantesson efterlyser en tydlig arbets­linje i integrationspolitiken.

Stockholmscenterpartisten Fredrik Federley, tar avstånd från centerpartistiska Skånska Dagbladet och fördömer ledarsidan för vad de har skrivit om migrationspolitiken i Sverige och EU.

fredag 21 augusti 2009

Rapport om somalier i Norge

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har publicerat en rapport om somaliernas deltagande i arbets- och samhällsliv i Norge. Där konstateras:

Statistik och forskning bekräftar att många somalier står inför stora utmaningar i mötet med den norska välfärdsstaten. Många somalier har låg inkomst och är beroende av offentliga transfereringar. Låg utbildning och lite arbetslivserfarenhet kan göra det svårt att tillgodogöra sig arbetsmarknadsinsatser och andra kvalificerade åtgärder. Det finns behov av insatser för lågutbildade och andra anpassade tjänster.

Somalierna har ofta begränsad vana att förhålla sig till skriftlig information, och det finns ett stort behov av tillrättalagd information. Både forskning, erfarenheter från departementen och expertgruppen bekräftar att det behövs tydlig kommunikation av krav och förväntningar från samhället om deltagande i arbets- och samhällsliv. Sådana krav och förväntningar måste förmedlas tydligt och kort efter ankomsten till Norge.
(min översättning)

I rapporten föreslås bland annat stärkta integrationsinsatser för kvinnor i introduktionsprogrammen och språkutbildningen.

tisdag 18 augusti 2009

Rekordstort invandringsöverskott trots lågkonjunktur

Mitt i den värsta lågkonjunkturen fortsätter invandringen till Sverige att öka, vilket visar att det inte finns något samband mellan migration och situationen på arbetsmarknaden i landet. SCB:s statistik för första halvåret visar att invandringen fortsätter att vara stabilt hög medan utvandringen minskar.

Under det första halvåret ökade Sveriges folkmängd med 36 012 personer. Ett stort invandringsöverskott på 27 097 personer ligger främst bakom folkökningen. Jämfört med första halvåret 2008 har årets invandringsöverskott ökat med 18 procent. Den stora ökningen beror främst på minskad utvandring.

Danska integrationsministern vill inte ha det som i Sverige

Birthe Rønn Hornbech, dansk integrationsminister (V), försvarar i Berlingske sin politiska linje att utvisa de irakier som tagit sin tillfrykt till en kyrka för att undvika utvisning. I krönikan använder ministern Sverige som avskräckande exempel.

Jeg forvalter loven, og jeg har ingen planer om at forsøge loven ændret. Regeringens asylpolitik ligger fast. Der bliver ikke lempet på flygtningebegrebet. Vi ønsker ikke svenske tilstande i Danmark med titusinder af asylsøgere og tusinder af afviste.

torsdag 13 augusti 2009

Omvärldsspaning

Kanada inför sin egen dublinkonvention och tillåter inte att en person som kommer från USA får söka asyl.

Ensamkommande asylsökande barn ökar i de flesta länder i vår omvärld. Det gäller särskilt ensamkommande från Afghanistan.

Sydsvenskan har haft en hel serie reportage om att skära i små barns könsorgan. Även andra tidningar hänger på.

Irland förbjuder hädelse.

I Danmark har irakiska kurders bidragsfusk skapat rubriker. Att få danska bidrag samtidigt som att vara en uppburen statsman med hög lön i Kurdistan är inte OK.

I övrigt har Japan svårt att hantera 1600 asylsökande, Kanada fortsatta problem att hantera asylansökningar från OECD-länder och Pigdebatten i Quatar och Saudiarabien går vidare,

tisdag 11 augusti 2009

Sysselsättningsutvecklingen för utrikes födda

Följande statistik över sysselsättningsutvecklingen är hämtad från den senaste OECD-rapporten International Migration Outlook 2009.


De senaste två åren har sysselsättningen för utrikes födda ökat i Sverige, men inte i lika mycket som i våra grannländer Norge, Danmark och Nederländerna. Det kan till viss del förklaras med att Sverige har fört en annan migrationspolitik som inneburit mer invandring av humanitära skäl och familjeinvandring.

onsdag 5 augusti 2009

Årets stora migrationsrapport är här!

En av årets stora höjdpunkter i migrations- och integrationsbranschen är när OECD släpper sin årliga migrationsrapport. I år är temat arbetskraftsinvandring och lågkonjunkturens inverkan på arbetsmarknadsintegrationen. Det första jag brukar göra är att se vad OECD skriver om Sverige och hur Sverige skiljer sig från andra länder när det gäller trender och politik. Efter en snabb läsning noterade jag bland annat följande:

Det har varit en positiv utveckling på arbetsmarknaden för utrikes födda i många OECD-länder de senaste åren. Danmark pekas ut som särskilt framgångsrikt. Det är två faktorer som påverkar arbetsmarknadsintegrationen. 1. bättre integration på arbetsmarknaden och 2. invandringens sammansättning. OECD konstaterar att det som framförallt inverkat positivt på arbetsmarknadsintegrationen i många länder, t.ex. Danmark, är att invandringen skiftat från humanitär invandring och anhöriginvandring till arbetskraftsinvandring.

Invandrare tenderar att vara överrepresenterade i konjunkturkänsliga sektorer, men det gäller inte i lika hög utsträckning i Norge, Sverige och Storbritannien där uppemot 80 procent av utrikes födda arbetar inom servicenäring. I de nordiska länderna arbetar uppemot 30 procent av de utrikes födda inom hälsa, socialt arbete eller utbildning. OECD har undersökt olika sektorers konjunkturkänslighet och kommit fram till att invandrare inte är mer konjunkturkänsliga än inrikes födda i länder som Sverige, Danmark, Norge, Österrike, Belgien och Tyskland. Sverige är också ett land som utmärker sig genom att utrikes födda inte är starkt överrepresenterade i temporära jobb.

Det är i de flesta länder ett tydligt samband mellan nettomigration och ekonomisk konjunktur. Sambandet har dock försvagats under 80- och 90-talet. Sambandet mellan migration och konjunktur är mycket svagt i Sverige och USA jämfört med t.ex. Australien, Tyskland och Schweiz. Sverige har alltså en migrationspolitik som inte tar hänsyn till landets ekonomiska förutsättningar.

Sverige är det enda landet i EU som fullt ut öppnat upp för fri arbetskraftsinvandring från alla de nya EU-länderna (EU8 och EU2). Endast Sverige och Finland tillåter t.ex. fri rörlighet för medborgare från Bulgarien och Rumänien.

Till skillnad från andra länder
använder sig inte Sverige av begränsningar av arbetskraftsinvandring till specifika branscher (efterfrågan) eller av vissa invandrare (utbud). ”…in marked contrast to the general trend towards restriction, and despite the current econimic crisis, for 2009 Sweden significantly relaxed its labour market test”. (sid.39) OECD noterar att invandrare till Sverige ges lika rättigheter till sociala förmåner och familjeinvandring tillåts omedelbart.

Kanada och Sverige lyfts fram av OECD som två av få exempel av länder som har gratis språkutbildning för alla invandrare.