måndag 29 juni 2009

Regeringen tillsätter utredning om cirkulär migration

Tobias Billström (M) och Mikaela Valtersson (Mp) tillkännagav nyligen på DN debatt att regeringen tänker tillsätta en parlamentarisk kommitté om cirkulär migration med Miljöpartiets Mikaela Valtersson som ledare för arbetet.

Regeringen och Miljöpartiet vill ytterligare främja de positiva effekter som ökad rörlighet över gränserna kan medföra. Men för att kunna dra nytta av den här utvecklingspotentialen krävs mer kunskap om vilka faktorer som påverkar mobiliteten.

På Almedalsbloggen säger Billström att vi ser en utveckling där arbetskraftsinvandrare och även asylsökande är mer rörliga och kanske bara stannar i ett land en begränsad period.
– Men vi vet inte hur vanligt det här är, och det ska utredningen ge förhoppningsvis ge svar på, säger Billström i en kommentar till SvD.se.
Men utredningen har ytterligare ett uppdrag: enligt regeringen finns det en risk att dagens trygghetssystem låser in människor i Sverige. Invandrare vill inte riskera att förlora ersättningar de tjänat in i Sverige när de flyttar härifrån, och stannar därför kvar i Sverige längre än de vill.
– Vi vill ha mer cirkulär migration, säger Tobias Billström.


Kristianstadsbladet kommenterar på ledarsidan.

I sak är det riktigt bra. Moderaterna har i Billström en mer liberal syn på migration än tidigare. Redan förra året gick lagen om arbetskraftsinvandring igenom. Redan då var MP med och stödde alliansregeringen.

Att få med sig de gröna i en ny uppgörelse om migrationsfrågor vore guld värt. I första hand för att regeringen då har säkrat arbetskraftstillgången i Sverige för lång tid framöver och att de sett till att särintresset LO inte får inflytande över politiken. Och i andra hand är det förstås en bonus att de rödgröna har fått sin första riktiga otrohetsaffär.

lördag 27 juni 2009

Att dela på bördorna under det svenska ordförandeskapet

TimesofMalta.com skriver att det svenska ordförandeskapet kan innebära problem för Malta som vill att resten av unionen ska hjälpa dem med att ta emot invandrare.

Malta is likely to face an uphill struggle on illegal immigration in the next six months under the incoming Swedish Presidency of the EU.

Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt yesterday sounded cool on the prospect of deepening talks on the concept of burden sharing, a topic being promoted by both Malta and Italy.

"I know that Malta is pushing for more burden sharing to solve its immigration problems and that the Commission is also pressing on this point but, as you know, there are different views among member states on this," he said.

torsdag 25 juni 2009

Allt du vill veta om integration i Schweiz - och lite till

Julie Schindall har för Migration Information Source räkning skrivit en lång artikel, Switzerland's Non-EU Immigrants: Their Integration and Swiss Attitudes, om migrations- och integrationspolitiken i Schweiz. Precis som i så många europeiska länder är arbetsmarknadsintegrationen bristfällig och migrationspolitiken har blivit mer restriktiv.

In terms of education, as of 2007, 20.0 percent of foreign adults age 18 to 24 had not received a high school diploma and were not enrolled in higher education, compared to 5.0 percent of Swiss nationals in the same age group, according to the Swiss Federal Statistical Office.

Immigrants from the EU-27 countries experience significantly lower unemployment levels than workers from other countries. Unemployment rates among EU-27 country citizens in Switzerland was 4 percent in 2007 versus 14 percent for non-EU-27 country citizens. Among Swiss citizens, the 2007 unemployment rate was 2.7 percent.

While EU-27 citizens and Swiss citizens have similar levels of highly skilled employment, immigrants from Turkey and the Balkans represent a notable portion of unskilled laborers in Switzerland.

onsdag 24 juni 2009

Demokrati i Iran?

Går det att demokratisera den muslimska världen? Det är en aktuell fråga med tanke på situationen i Irak och Iran. När nu USAs militära styrkor drar sig ur Irak verkar läget bli mer instabilt. Det går inte annat än att hoppas att allt går väl, för befolkningens och världens skull. Detsamma gäller grannlandet Iran. Där handlar det kanske inte just nu om en omedelbar demokratisering utan en långsiktig kamp för allt större frihet och att tränga tillbaka mullornas makt. Det skrivs lite överallt om kampen i Iran och det finns utmärkta och engagerade bloggar som sammanfattar läget.

Med tanke på situationen är Axel Hadenius artikel i Forskning och Framsteg intressant. Där ställer han frågan varför den muslimska världen inte utvecklas mot demokrati.

Vad är det som leder till demokratisk utveckling? Vid 2000-talets början betraktades knappt hälften av världens länder som demokratiska. Det är en ökning av antalet demokratier med 50 procent de senaste trettio åren.

Det slående undantaget från den allmänna internationella trenden är Mellanöstern och Nordafrika. Där har demokratin inte utvecklats alls sedan 1970-talets början. De icke-demokratiska länderna dominerar regionen, och Turkiet är det enda land som har en positiv utveckling. Frågan är vad det beror på.


Han tar upp frågan om det är religionen islam som förhindrar demokratisering, men kommer fram till ett försiktigt nej. Istället lutar han mot att det beror på ländernas oljeekonomier och bristande civilsamhälle. Det faktum att så många människor flytt till demokratiska länder från Mellanöstern och Nordafrikas diktaturer borde kunnat spela en stor roll, men det har det uppenbarligen inte gjort.

måndag 22 juni 2009

Försök med SFI bonus

Regeringen har beslutat att genomföra försöksverksamhet med sfi-bonus för att stimulera snabbare genomströmning i undervisningen i svenska för invandrare.

- Bättre kunskaper i svenska språket ökar möjligheten till arbete och egenförsörjning. Regeringen genomför omfattande satsningar på att höja kvaliteten i sfi-undervisningen och vi vill nu pröva om incitament riktade direkt till individen ger resultat, säger integrationsminister Nyamko Sabuni.

President Nicolas Sarkozy vill förbjuda burka

Flera tidningar skriver idag om att Frankrikes president Nicolas Sarkozy vill förbjuda burka. Sarkozy menade att burkan handlar om kvinnlig underkastelse, inte om religion.

"In our country, we cannot accept that women be prisoners behind a screen, cut off from all social life, deprived of all identity," Sarkozy said to extended applause in a speech at the Chateau of Versailles, southwest of Paris.

He said the burka — an all-concealing traditional dress, with built-in mesh covering the eyes — is "a sign of subservience, a sign of debasement."

"I want to say solemnly that it will not be welcome on our territory," he said.


Uttalandet är en reaktion på en parlamentarisk utredning med ledamöter från höger till vänster som rekommenderar förbud att bära burka.

André Gerin, a Communist MP, led the motion for the latest inquiry, calling the burka and niqab "a moving prison" for women. Some women's groups, including Muslim ones, back the new measures. Housing minister Fadela Amara, a rights campaigner of Algerian background, said that she was alarmed by the number of women "who are being put in this kind of tomb".

Arbetskraftsinvandring trots lågkonjunktur

Migrationsverket har redovisat antalet arbetstillstånd som beviljats enligt den nya lagen om arbetskraftsinvandring från årsskiftet fram till den 1 juni 2009. Totalt har 5673 personer fått tillstånd enligt de nya reglerna.

Den typiske arbetskraftsinvandraren en dataspecialist från Indien som arbetar i Stockholm. Migrationsverket noterar en trend att allt fler före detta asylsökande får arbetstillstånd (130 stycken sedan årsskiftet) och att yrkesgruppen storhushåll- och restaurang (302) samt städare (88) blir allt vanligare.

lördag 20 juni 2009

Nederländsk integrationsminister vill minska importen av brudar

140 000 personer invandrade till Nederländerna under 2008. Det som fått många att höja på ögonbrynen är att antalet "importerade brudar" åter ökar. Detta trots att landet infört höga krav för att minska invandringen pga. giftermål. Integrationsminister Eberhard van der Laan är inte nöjd.

Since 2004, brides brought in from abroad must be at least 21-years-old and their partner's income must be 120% times the minimum wage. Compulsory integration tests for people from outside the EU were launched in 2007. These should be taken in the country of origin.

Measures introduced in 2004 to reduce the number of women coming to Holland to marry men from Morocco and Turkey had been working, the minister said. But their effect was being offset by new arrivals from Iran, Somalia and Afghanistan who 'did not always come to marry the most emancipated men', the Volkskrant quoted the minister as saying.


A record number of 140,000 migrants were recorded last year, and are made up mainly of 'import brides' and eastern European immigrants. The number of 'import brides' increased by 32 percent to 15,330 and come mainly from Turkey and Morocco.

The ministry said immigrants have found way to circumvent the rules by, for instance, first bringing a partner to another EU country.

And the Netherlands cannot possibly integrate all these newcomers, said Van der Laan.

De Telegraaf reports Van der Laan “wants to end the inflow of unskilled marriage candidates because it negates all the energy and money invested in integration”.

Överraskande områdeseffekter

Lars Lindvall, IFAU, studerar i rapporten ”Bostadsområde, ekonomiska incitament och gymnasieval” om bostadsområdenas karaktär påverkar valet av gymnasielinje hos ungdomar. Ett väntat resultat: I områden där många har låg utbildning söker få ungdomar en teoretisk gymnasielinje. Och ett oväntat: Invandrarungdomar (i första och andra generationen) som bor i invandrartäta områden har en större sannolikhet än invandrarungdomar med samma förutsättningar i andra områden att söka till en teoretisk linje. Det senare resultatet är intressant eftersom det motsäger resultat från tidigare studier.

måndag 15 juni 2009

Förebild: Labinot Harbuzi

Labinot Harbuzi, malmöbo och MFF-spelare med briljant teknik och spelförståelse. I en intervju med Sydsvenskans reporter Hanna Welin berättar han hur okomplicerat det kan vara att orientera sig mellan två kulturer/identiteter.

Jag tänker på mig själv som kosovoalban. Det är ju den albanska kulturen som finns runt mig hela tiden. Men jag känner mig som en svensk också.

För mig är det viktigaste att hitta en mix. Smälta in men ändå inte glömma varifrån jag kommer. Jag försöker alltid vara en och samma person överallt. Inte byta personlighet, det gillar jag inte. Själv har jag faktiskt aldrig känt mig förvirrad i min identitet, men jag kan förstå om andra har det.

Hemma pratar jag albanska, ute svenska. Jag är van vid att folk frågar varifrån jag kommer. Men det gör inget, jag är stolt över min bakgrund. Men egentligen är nationalitet inte viktigt för mig. Människor är individer.

SVT Rapport om somalier i Sverige, USA och Somalia

Rapport har haft en serie inslag om somalier i Sverige, USA och i Somalia. Bakgrunden är att somalier numera är den största asylsökande gruppen och att deras arbetsmarknadsintegration i Sverige har gått trögt.

- Sverige känns främmande för somalierna. Vi är nya i landet, vi kom hit på nittiotalet. Vi är inte bara några hundra, vi är flera tusen. Somalierna har fler barn, de är i ett främmande land och det är inte lätt, säger Sadia Bootan om orsakerna till svårigheterna.

söndag 14 juni 2009

Religion som samhällsfaktor

Samtidigt som Humanisterna bedriver kampanj för ett sekulärt samhälle uppmärksammar Vetenskapsrådets tidning TvärSnitt religionens nya närvaro i Sverige.

Genom att det tidigare så homogena Sverige under de senaste decennierna har fått en stor grupp starkt religiösa skyddssökande, förändras förutsättningen för en rad fenomen som tidigare varit självklara. Starka värden hos de religiösa immigranterna utmanar rationella och sekulära värden som vuxit fram i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Frihet att uttrycka sin mening ställs mot frihet att engagera sig i det religiösa trossamfund man vill. Yttrandefriheten ställs på sin spets när den används för att kränka oliktänkande. Trygghet ställs mot kampen mot terrorism. Individens rätt till självbestämmande, som är en grundsten i de mänskliga rättigheterna, ställs mot den religiösa traditionens familjesyn.

Ett reportage handlar om precis det som Humanisterna försöker upplysa om och vara en motkraft mot: religion som samhällsfaktor och att svensk lagstiftning påverkas av religiösa rättsuppfattningar.

Få områden kan ha så starka religiösa influenser som familjerätten. I Sverige började lagstiftningen sekulariseras också på detta område vid 1900-talets början och svensk familjelagstiftning anses internationellt sett vara progressiv, jämställd och kvinnovänlig. För de muslimer som av olika skäl sökt och beviljats skydd i Sverige, eller som kommit hit av anknytningsskäl, ser de regler som styr familjelivet väsentligt annorlunda ut. Det som rör äktenskap, familj och arv styrs av Koranen och det innebär att det finns två regelsystem som lever parallellt i Sverige.

lördag 13 juni 2009

Intressant om Nederländskt integrationstest för anhöriginvandring

NRC Handelsblad har gjort ett intressant reportage om de integrationstest som anhöriginvandrare måste klara av innan de får uppehållstillstånd i Nederländerna.

Since the Integration law was adopted in 2006 potential immigrants are required to take an integration test in their country of origin. Already in 2004, the financial and age criteria were tightened: the Dutch partner has to make at least 120 percent of minimum wage and be over 21-years old. Every month some 650 integration test are taken across the world. Immigrants from European countries, the US, New Zealand, Australia, Canada, South Korea and Japan are exempt.

Examen består av ett språktest och ett kunskapsprov om Nederländerna.

The applicant is supposed to prepare for the exam in the country of origin. There is an integration package which the partner in the Netherlands can mail. The cultural questions are in a booklet and on a DVD. There is a censored version (without the topless sunbathing pictures) and an uncensored one. The Dutch government organises classes in some countries, like Morocco and Turkey, but in most countries the applicants are on their own.

Relaterat: Utredningen om försörjningskrav vid anhöriginvandring lade fram sina förslag i december 2008 och frågan bereds nu i regeringskansliet.

torsdag 11 juni 2009

Dystert för utomeuropeiskt födda på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen har kommit med sina arbetsmarknadsutsikter och det är dyster läsning när det gäller situationen för utrikes födda, särskild dem som är födda i ett utomeuropeiskt land.

Utrikesfödda har alltid haft en betydligt högre arbetslöshet än svenskfödda. Under första kvartalet 2009 uppgick arbetslösheten sammantaget till 7,8 procent i åldrarna 15-74 år. För svenskfödda uppgick arbetslösheten till 6,7 procent och för utrikesfödda till 14,1 procent, det vill säga mer än dubbelt så hög arbetslöshetsnivå. För födda utanför Europa uppgick arbetslösheten till 19,1, och arbetslösheten är således mer än tre gånger så hög som för svenskfödda.

Och det kommer att bli värre.

Det totala antalet inskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen som är utomeuropeiskt födda ökar i snabb takt. Det finns nästan 100 000 inskrivna av sammanlagt 320 000 utomeuropeiskt födda i arbetskraften, det vill säga nästan var tredje är inskriven på Arbetsförmedlingen. Antalet inskrivna bedöms öka stadigt framöver och hamna en bra bit över 120 000 innan utgången av år 2009.

Nya uppgifter om ekonomiskt bistånd till flyktingar

Socialstyrelsen har publicerat sin rapport om utbetalningar av ekonomiskt bistånd första kvartalet 2009.

Till flyktingar* har under det första kvartalet 2009 betalats ut 544 miljoner
kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning, vilket är oförändrat jämfört med motsvarande kvartal år 2008. Lägsta utbetalningen under den senaste femårsperioden var under tredje kvartalet 2005 då 250 miljoner kronor betalades ut. Under denna period har beloppen varierat mellan 250–544 miljoner kronor.

* Med flykting avses utlänning som fått uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. En person som har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsbehov, räknas i statistiken som flykting från och med det år hon/han har fått uppehållstillstånd samt ytterligare tre kalenderår.


Till Socialstyrelsens pressmeddelande, och rapporten kan hämtas här. Dessutom finns årsstatistiken för 2008 här.

onsdag 10 juni 2009

Om ensamkommande asylsökande barn och ungdomar i Sverige och Norge

Det kommer uppgifter från både Sverige och Norge om det besvärliga arbetet med att hantera ensamkommande barn och ungdomar som inte har asylskäl.

Sverige: Allt fler ensamkommande, asylsökande ungdomar försvinner från boenden i kommuner och hos Migrationsverket. Till och med maj i år har 62 gått under jorden, lika många som under hela fjolåret. Orsaken tros vara att ungdomarna fått avslag på sina asylansökningar och därför inte törs återvända hem.

Migrationsminister Tobias Billström (M) anser att det är uteslutet att de som håller sig gömda ska få sina asylansökningar prövade på nytt.

– Det är ju väldigt angeläget att folk som får avslag på sina asylansökningar respekterar detta, oavsett vilken ålder man befinner sig i, säger ministern till Ekot.


Norge: Hittills i år har 930 ensamkommande barn sökt asyl i Norge, vilket är en rekordsiffra. Nu vill arbets- och integrationsminister Dag Terje Andersen göra det lättare att skicka tillbaka dem.

De allra flesta av de minderåriga som söker asyl har inte skyddsbehov, skriver tidningen Verdens Gang. Men 90 procent får ändå stanna i Norge, eftersom myndigheterna inte lyckas hitta föräldrarna i hemlandet.

– Barnen och ungdomarna kommer för att de ska kunna jobba och skicka hem pengar, eller senare kunna ansöka om familjeåterförening.

Dag Terje Andersen föreslår i en krönika i onsdagens Verdens Gang att Norge inrättar internatskolor och omsorgscenter i ungdomarnas hemländer, så att ensamkommande barn kan skickas dit. Han hänvisar till att Nederländerna har byggt liknande center.


Norge inför också en rad reformer för att minska inströmningen av asylsökande, t.ex. ska fler skickas tillbaka om det finns trygga zoner i hemlandet och det kommer att krävas dokumenterad identitet för att få stanna av humanitära skäl.

Ovärderlig kunskap inför Obamas arbete med en ny migrationspolitik

Nästa vecka träffar Barak Obama Kongressen för att börja de politiska diskussionerna om hur USA:s framtida migrationspolitik ska se ut. Inför mötet höll Center for Global Development tillsammans med Harvard University’s Center for International Development en forskarkonferens, Beyond the Fence, för att uppmärksamma relaterade frågor.

konferenshemsidan går det att ta del av alla papper och presentationer och de ger en fantastisk möjlighet att sätta sig in i dessa frågor. Konferensen hade ett uttalat mål att plädera för att migrationen bör ses utifrån ett globalt utvecklingsperskeptiv.

Part of the challenge is that the immigration question has historically been examined from a receiving country perspective. Despite the tremendous gains that people from and in developing countries experience from migration and remittances, the global immigration discussion remains firmly focused on the economic, political and cultural implications for developed countries and their citizens.

Attempts to link immigration to development strategies are complicated by the traditional ways of thinking about development. Most development efforts focus on the welfare of people in poor countries rather than people from poor countries.

tisdag 9 juni 2009

Nytt ord i mångfaldssverige!

Kulturdusch

O Canada! Our home and native land!

Till som tätt lyfts Kanada fram som förebild inom integrationsområdet. Nu senast genom att deras ambassadör talat på Länsstyrelsen Skånes integrationskonferens. Mitt i all denna Kanada-hype är det viktigt att påminna sig om två fakta.

1. Sverige har en minst lika öppen integrationspolitik som Kanada, med lika rättigheter från dag ett. I Kanada upplever många att landet, som i Sverige, är dåliga på att ta tillvara invandrad kompetens.

2. Kanada väljer sina invandrare, både genom att plocka ut de mest kvalificerade flyktingarna för vidarebosättning eller genom ett poängsystem för arbetskraftsinvandrare. Från artikeln i Sydsvenskan:

Kanada gör en gradering med ett poängsystem som bygger på vilken utbildning man har, ålder, erfarenheter, om man har några kroniska sjukdomar, hur bra man pratar engelska eller franska och om man har några sparade pengar.

Sverige använder inte flyktingpolitik på det sättet. Har man behov av skydd, ska man inte få avslag på grund av att man är analfabet, sjuk eller gammal.

Kanadas ambassadör Alexandra Volkoff ser ingen cynism i att Kanada väljer bort människor med sämre utbildning.

– Vi vill ha folk som har en bra chans att lyckas i det nya landet.

måndag 8 juni 2009

Nyamko Sabuni om en bättre introduktion för nyanlända invandrare

Just nu pågår en konferens i Malmö om ett inkluderande och effektivt mottagande av asylsökande och nyanlända i Skåne som anordnas av Länsstyrelsen.

I samband med konferensen har Integrationsminister Nyamko Sabuni intervjuats av Katarina Carlzén.

– Nyanlända behöver få korrekt information om vad som förväntas av den enskilde och inte mötas av ett ”stackars dig”, säger Nyamko Sabuni i intervjun.

Se intervjun här.

lördag 6 juni 2009

Premiär för "burden sharing" inom EU

EU:s gemensamma migationspolitik får allt mer faktiskt innehåll. Under Sveriges ordförandeskap är det tänkt att medlemsstaterna ska enas om Stockholmsprogrammet som ska ge bättre förutsättnignar för att ytterligare stärka samarbetet inom asyl- och migrationsområdet. Blir det ett Stockholmsprogram kan vi räkna med att de processer som sker redan idag kommer att få ännu större tyngd. Mer om det svenska ordförandeskapet hösten 2009 finns på den nyupprättade hemsidan.

Att dela på bördan av illegal invandring och asylinvandring

Härom dagen beslutades om ett pilotprojekt om 'burden sharing' som går ut på att hjälpa Malta att handera det stora inflödet av migranter.

EU Justice Commissioner Jacques Barrot said that the Commission has been given the mandate by member states to launch a pilot intra-community voluntary relocation programme for Malta. He said that this was a very important step in Malta's fight against illegal immigration as it was not only the first time ever that such a programme would be introduced but it would also translate statements of solidarity from member states into action.

EU sources said that the programme should be up and running this summer and would provide the opportunity for refugees and other beneficiaries of international protection currently in Malta to move and resettle in other EU member states.


Sätta tryck på transitländer

EU försöker få länder som de fakto fungerar som transitländer på vägen till EU att ta ett större ansvar för flyktingsituationer. Det mest aktuella exemplet är Libyen som är ett av få länder som inte skrivit under 1951 års flyktingkonvention.

The EU wants Libya to sign a refugee convention so would-be immigrants to Europe can apply for asylum there instead of trying to cross the Mediterranean, a top justice official said Thursday.

"We are going to begin negotiations with Libya and see how we can lead this country to respect its international obligations. We must be firm on this point," said EU Justice Commissioner Jacques Barrot.

fredag 5 juni 2009

Sverigedemokraterna förlorare, Gert Wilder vinnare

Sverigedemokraterna har inte fått mycket utrymme i den svenska valrörelsen till EU-parlamentet och det troligaste är att de hamnar en bra bit från att bli invalda. Precis som Sverigedemokraterna i Sverige brukar Geert Wilder och hans Frihetsparti i Nederländerna anklagas för islamofobi. Till skillnad från Sverigedemokraterna verkar dock Frihetspartiet vara en av valets stora vinnare i Nederländerna. Vallokalsundersökningar ger partiet 15 procent av rösterna.

Av en händelse hittar jag ett papper (MUSLIMS IN THE NETHERLANDS: TENSIONS AND VIOLENT CONFLICT av TINKA VELDHUIS & EDWIN BAKKER) som beskriver relationen mellan muslimer och majoritetsbefolkningen i Nederländerna. Den tar sin utgångspunkt i Gert Wilders film Fitna som inte orsakade den öppna konflikt som många förväntade och beskriver olika typer av konflikter som (delar av) den muslimska befolkningen varit inblandade i.

Författarna menar i sina slutsatser att Nederländerna, efter flera år av konflikter och sociala spänningar i relation till den muslimska befolkningen, verkar ha hittat tillbaka till ett normaltilltånd.

The fact that the release of the anti-Islam movie ‘Fitna’ did not lead to angry responses by Muslim communities may indicate two things. Either the idea of intolerance and polarisation has been exaggerated, or that Dutch society has gradually rediscovered its traditions and the importance of adhering to common rules and values and showing a minimum level of mutual respect and understanding. Probably it is a bit of both.

Valresultatet pekar dock på att allt inte är frid och fröjd i lågländerna.

torsdag 4 juni 2009

24-årsregeln har halverat andelen unga med utländsk bakgrund som gifter sig

2002 införde Danmark 24-årsregeln. Den innebär bland annat att båda partnerna måste vara 24 år för att en boende i Danmark ska kunna gifta sig med en icke-EU medborgare. Det finns också krav på egenförsörjning, viss boendestandard och att de som gifter sig ska deponera en ansenlig summa pengar som säkerhet.

Nya uppgifter från Rockwoolfondens forskningsenhet visar att reformen har haft mycket stor påverkan på giftermålsmönstren för personer med utländsk bakgrund. Andelen "icke-västliga" invandrare (kvinnor) som är gifta vid 23 års ålder har halverats mellan 2002 och 2008, från 46 procent till 19 procent. Forskarna gör bedömningen att de politiska reformerna står för omkring 60 procent av förklaringen medan resten är en fortgående anpassning till övriga ungdomars giftermålsmönster. 24-årsregeln har också inneburit att det tidigare mycket stora antal bröllop som skedde under sommarmånaderna har minskat. Antalet giftermål är nu betydligt mer jämt fördelade över året. Fenomenet "sommarbrudar" har alltså begränsats.

Att allt färre unga kvinnor med icke-västlig bakgrund gifter sig i Danmark innebär att Sverige numera har en större andel som är gifta bland denna grupp.

Forskarna kommenterar resultaten i Copenhagen Post.

Marie Louise Schultz-Nielsen, one of the authors behind the study, was surprised by the findings.

‘Marriage patterns normally change quite slowly, but this is a significant change in just a few years,’ said Schultz-Nielsen. ‘I don’t think I have ever seen anything similar in all the years I’ve been researching immigration.’

The reduction in the number of young woman from an immigrant background getting married is likely to affect the economy positively, according to Swedish professor Eskil Wadensjo, who has examined the economic effect of immigration on Denmark for more than a decade. His studies in the late 90s showed that immigration from non-Western countries was costing Denmark 10 billion kroner annually.

‘With young immigrants now waiting to get married, they can manage to get an education or a job and get a foothold in the labour market before they get married and have children,’ said Wadensjo.

onsdag 3 juni 2009

Det är fint i Rosengård

Dilsa Demirbag-Sten fortsätter granskningen av miljonprogrammets förflutna och framtid i Expressen. Hon menar att arkitekturen ofta felaktigt får bära skulden för den misslyckade integrationspolitiken.

Tråkig arkitektur är inte nödvändigtvis kvalitetsmässigt dålig. Miljonprogrammet är till största del byggt på gedigen kunskap och detsamma gäller materialvalen. Om det länge rått en konsensus om arkitekturen som den grundläggande orsaken till den misslyckade integrationen så är enigheten kring och övertron till förmåga att lösa integrationsproblemen med en upprustning av de nedgångna husen missvisande och orealistiska.

Därmed inte sagt att ett lyft av delar av miljonprogrammet inte skulle påverka livsvillkoren och framför allt hälsan bland de boende. Men ytterligare två rum och en köksrenovering ger inga jobb, utbildning eller en stark gemenskap med resten av samhället.

Det finns andra luckor att fylla och möjligheter till lösningar.


Jag skulle till och med vilja påstå att arkitekturen och miljön i Rosengård snarare är fin än tråkig. Det finns få ställen med så mycket parker och grönområden, fotbollsplaner (gräs, konstgräs, plast) och utomhusbad. Däremot finns det brist på kommersiella lokaler även om det finns ett stort köpcentrum.

tisdag 2 juni 2009

Heder och imamer m.m.

De senaste dagarna har det kommit en rad rapporter och utspel som har med den "kulturella" aspekten av mångfald att göra.

Den statliga utredningen Staten och imamerna - Religion, integration, autonomi föreslår att det inte bör bildas en särskild imam-utbildning i Sverige, men att det kan finnas behov av vidareutbildning för imamer inom det ordinarie utbildningssystemet.

Ungdomsstyrelsen har på regeringens uppdrag genomfört en Studie om arrangerade äktenskap mot någons vilja. Studien visar att cirka fem procent av unga mellan 16 och 25 år i Sverige upplever att de inte har möjlighet att fritt välja vem de ska gifta sig med. Fler är flickor än pojkar och majoriteten har utländsk bakgrund. Problemen är dessutom mycket vanligare i religiösa familjer. En hög andel unga med utländsk bakgrund uppger även att de skulle bestraffas av sina föräldrar om de vore homo- eller bisexuella.

För övrigt:
- är medborgarskapsceremonierna i Norge inte så populära.
- har det kommit ännu en avhandling om invandrare och hälsa.
- kommer det snart ett förslag om att alla undervisning i skolan ska vara obligatorisk.