fredag 29 maj 2009

Nytt nummer av Migration

Missa inte nya numret av Migration, IOM:s magasin som ger en överblick av organisationens arbete och aktuella frågor om flyktingar och flyktingsituationer i världen. I nya numret finns bland annat ett reportage om det svåra jobbet att vidarebosätta de burmesiska flyktingar som bor i flyktingläger i norra Thailand. USA har beslutat att vidarebosätta cirka 150 000 personer därifrån och även Sverige är med i arbetet genom att vidarebosätta karener till Sverige.

Irakier i Sverige upplever sig inte diskriminerade

Den Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har kommit med sin andra temarapport om diskriminering. Förra rapporten fokuserade på Romer och denna gången är det muslimer som är i fokus.

Rapporten visar bland annat att 30 procent av de muslimer som tillfrågats upplevt diskriminering under de senaste 12 månaderna. Mest diskriminering har afrikaner i Malta, Italien, Finland och Danmark upplevt. Turkar i Bulgarien och Österrike och irakier i Sverige är de grupper som upplevt sig minst diskriminerade.

torsdag 28 maj 2009

Norge 200 - Sverige 0

Jag bläddrade i årsrapporten för IMDI, Norges integrationsmyndighet, och slogs av att myndigheten är så stor. Jag arbetade tidigare på Integrationsverket och vi var drygt 100 anställda. Nu är Integrationsverket avvecklat. I Norge har integrationsmyndigheten över 200 anställda. Enbart avdelningen för att förebygga tvångsäktenskap har 45 anställda.

Läs hela årsrapporten från IMDI här.

tisdag 26 maj 2009

Religionen vinner mark på djurens bekostnad

Just nu håller en form av mångkulturalism att införas i Europa. Undantagsregler föreslås för slakt av religiösa skäl inom EU.

I ett förslag till förordning från EU-Kommissionen om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning föreslås det motsatta, dvs. att djur på grund av religiösa hänsyn inte ska skyddas från djurplågeri.

Kommissionen skriver att många tamdjur utsätts för onödigt lidande, inte bara under uppfödning och transport, utan också under avlivning och slakt och därmed sammanhängande verksamhet. I det europeiska samhället finns ett växande intresse för ett bättre skydd av djurens välbefinnande, både på konsument- och producentnivå. Huvudsyftet med kommissionens föreslagna förordning är att förbättra djurens välbefinnande under avlivning av tamdjur för konsumtion.

Kommissionenen skriver vidare att förslaget innehåller en förteckning över metoder för bedövning och avlivning av djur, tillsammans med detaljerade uppgifter om specifikationer och krav. I det nya begreppet ”skydd av djurens välbefinnande under slakt” är kravet på bedövning av djuren under slakten en grundläggande princip.

Kommissionen visar alltså en vilja att skydda djuren och menar att det ska vara krav på bedövning. Men så kommer en snabb vändning där hänsyn till djuren inte längre verkar viktig.

Av hänsyn till medborgarnas grundläggande rättigheter föreslår kommissionen att undantagen behålls för avlivning av djur inom ramen för religiösa sedvänjor.

Alltså kommer det att vara fritt fram att bedriva djurplågeri bara man gör det i religionens namn.

EU parlamentets föredragande Janusz Wojciechowski välkomnar förslaget som han menar är ett svar på den utmaning det innebär att införa normer för djurens välbefinnande under slakt och avlivning och därmed sammanhängande verksamhet.

Avlivandet av de många djuren bör ske med respekt för högsta möjliga humanitära standarder, de avlivade djurens fysiska och psykiska lidande bör begränsas i största möjliga utsträckning och onödiga grymheter måste uteslutas.


Att begränsa lidandet för de avlivade djuren bör betraktas som en viktig utmaning i ett livsstilsmässigt, kulturellt och moraliskt hänseende, i enlighet med principen om att djur är kännande varelser som lider av smärta och rädsla och inte får behandlas som materiella ting. I europeisk civilisation och kultur bör djurens lidande inte vara likgiltigt för människan.


Åter ser vi stort medkännande med djuren vid slakt. Men så föreslås även parlamentet undanta djurskydd på grund av religion:

Förutom undantagen av religiösa skäl bör det grundläggande tillvägagångssättet vid slakt och avlivning av djur i EU vara att djuren bedövas före slakt, på ett sätt som möjliggör full effektivitet och kontroll.


Frågan om religiösa undantag från djurplågeri vid slakt (Amendment 28) röstades igenom med 291 röster mot 201. De stora blocken Kristdemokrater och Socialdemokrater röstade med överväldigande majoritet för undantaget. Den liberala gruppen röstade med stor majoritet mot förslaget, liksom övriga partigrupper. De flesta svenska parlamentariker deltog i omröstningen och röstade alla nej, dvs. mot undantag pga. religion.

Förslaget måste också accepteras av ministerrådet för att träda i kraft.

Sverige är ett av få länder i EU som alltid kräver att djur bedövas före slakt. Inget undantag medges i Sverige vid slakt enligt muslimsk halal- eller judisk koshertradition. Jordbruksminister Eskil Erlandsson tänker ta strid för de svenska reglerna inför rådsmötet i juni då EUs ministrar ska besluta om slaktförordningen.

- Enligt svensk lag ska djuren inte behöva lida. Det finns full uppslutning kring lagen i den svenska opinionen, säger Eskil Erlandsson.

Globaliseringsrådets slutrapport om integrationspolitiken

Globaliseringsrådets slutrapport innehåller några avsnitt som berör integrationspolitik.

5.7 En systematisk politik för att minska utanförskapet bör bedrivas

Här lämnar Globaliseringsrådet förslaget: Behåll någon typ av jobbskatteavdrag.

5.8 Det är bra att Sverige vidgar möjligheterna till arbetskraftsinvandring

Här är förslaget: Behåll den vidgade möjligheten till arbetskraftsinvandring – se till att missbruk i form av lönedumpning och dålig arbetsmiljö motverkas.

6.4 Invandring ger utvecklingskraft – centralt att integrationen fungerar

I detta avsnitt konstaterar Globaliseringsrådet att svensk integrationspolitik i stor utsträckning har misslyckats med att ta tillvara på den utvecklingskraft som de nya svenskarna besitter. I stället har politiken skapat ett utanförskap i stora grupper. Detta innebär en direkt förlust för svensk ekonomi i form av minskad produktion och ökat bidragsberoende. Indirekt innebär utanförskapet också risker i form av ökade sociala spänningar. Detta kan i sin tur stärka de krafter som motsätter sig internationell öppenhet och som hellre ser att Sverige försöker avskärma sig från de besvärande omställningskrav som globaliseringen innebär.

Men vi ser också att Sverige har problem med att diskriminering förekommer. Ett systematiskt arbete krävs för alla människors lika värde och rätt i arbetslivet och på alla andra samhällsområden.

Sverige behöver en integrationspolitik som frigör den utvecklingskraft
som de nya svenskarna representerar.

söndag 24 maj 2009

Att debattera debatten om varför man inte kan debattera invandrarfrågan utan att bli kallad rasist

Ankan driver i Expressen med debatten om integrationsdebatten.

– Ja hörde på Debatt i tossdas, Mödde. Dom debattera la invandrarfrågan.
– De gjorde dom inte, Tödde.
– Va debattera dom då, Mödde?
– Dom debattera varför man inte får debattera invandrarfrågan, Tödde.
– Men de har dom la debatterat förr, Mödde?
– Precis, Tödde. De e en ständigt pågående debatt om debatten som inte får föras. Den debatteras i Feskekörka, den debatteras vid Köpparmärra, När jag var på Ullevi …
– Jag förstår, Mödde. Men e de inte bättre å debattera invandrarfrågan än å debattera varför man inte får debattera den.
– De e bara rasister som debatterar invandrarfrågan, Tödde. Dom som debatterar varför man inte kan debattera invandrarfrågan utan att bli kallade rasister e inte rasister.
– Va e dom då, Mödde?
– Dom e la debattörer, Tödde.


För övrigt går det att se säsongens sista Debatt om "Den ultimata integrationsdebatten" på SVT. På samma sida kan man också läsa Gulan Avcis syn på saken.

onsdag 20 maj 2009

Sverige fortfarande magnet för asylsökande

Eurostat har kommmit med nya uppgifter om antalet asylsökande och andelen asylansökningar som beviljas i de europeiska länderna. Förutom småländer som Malta (6 350 asylansökningar per 1 000 000 invånare) och Cypern (4 370) är det Sverige (2 710) som har flest asylansökningar år 2008. Antalet asylansökningar i Sverige är mer än fem gånger högre än EU-27 snittet.

tisdag 19 maj 2009

Debatt om EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik

På Europaportalen förs just nu en debatt om EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik. Tanken är att politiken ska slutförhandlas under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009 och mynna ut Stockholmsprogrammet.

Enligt Bodil Ceballos (Mp) ser vi ett race-to-the-bottom där länderna försöker övertrumfa varandra med en så restriktiv asylpolitik som möjligt. Sveriges regering är enligt henne inget undantag.

Hans Wallmark (M) svarar att en samordning och koordinering av EU:s asyl- och flyktingpolitik kan leda till att fler personer kan komma in. För ett land som Sverige vilket under 2007 tog emot bortåt hälften av alla irakier som sökte sig till EU-området vore det inte dumt med gemensamt ansvarstagande, menar Wallmark.

EU behöver en gemensam asyl- och migrationspolitik och EU behöver fler invandrare för att klara framtidens välfärd. Det menar Inger Segelström (S) som i parlamentet drivit igenom att inte bara välutbildad arbetskraft utan också andra grupper ska kunna komma till EU och arbeta. Hon menar att det gör skillnad om höger eller vänster får styra över asyl och migrationspolitiken i EU.

Migrationsminister Tobias Billström (M) och EU-kandidat Hans Wallmark (M) skriver avslutningsvis att det är positivt att Inger Segelström delar synen att Sverige och EU behöver fler människor som väljer att flytta hit för att arbeta, oavsett utbildningsnivå eller om de är hög- eller lågkvalificerade. De menar att det är viktigt att EU fortsätter arbetet med att skapa ett gemensamt asylsystem så att vi blir av med det asyllotteri vi ser i dag, där det spelar större roll i vilket land en asylansökan lämnas in än vilket faktiskt skyddsbehov man har.

Ännu en studie om sfi

Bara i år har det kommit fler studier om sfi än under hela 2000-talet. Så känns det ivarjefall. IFAU har idag gett ut rapporten Hur försörjer sig nyanlända invandrare som inte går sfi?

En kort sammanfattning:

De som inte deltar i svenska för invandrare (sfi) står oftare närmare arbetsmarknaden än de som deltar. Det finns dock en grupp icke-deltagare som inte arbetar alls och som har socialbidrag eller saknar känd försörjning.

Läs mer på IFAU:s hemsida.

måndag 18 maj 2009

IMER-programmet på Malmö Högskola läggs ner

I slutet av 90-talet kompletterade jag min pol.mag. i Statsvetenskap med fyra terminer IMER. Vi var den första kullen studenter på en helt ny utbildning och hade nästan en hel byggnad för oss själva. Lärarna var engagerade och vi läste böcker och såg filmer med migrationsanknytning utöver den rekommenderade kurslitteraturen. Det var första gången under mina studier som jag umgicks med mina studiekamrater och jag har god kontakt med många än idag. Av min kull har flera doktorerat och andra har kvalificerade arbeten på myndigheter eller är framgångsrika konsulter. Nu har utbildningen sjunkit så mycket i status (och kvalitet?) att den läggs ner.

– De låga söktalen för IMER-programmen är ett sorgligt faktum, men är för mig en tydlig signal om behovet av en nystart. Jag måste ta ett ansvar för situationen och därför tar vi nu en paus för intag av nya studenter till hösten. Istället vidtar nu ett intensivt revideringsarbete, säger Jonas Alwall, prefekt för institutionen IMER, vid området Kultur och samhälle på Malmö högskola.


Läs mer på Malmö Högskolas hemsida.

Nytt förslag från Moderaterna om integrationspolitik

Moderaternas partistyrelse har antagit en proposition som innebär förslag på ny integrationspolitik. Propositionen "En integrationspolitik för arbete och delaktighet" kommer behandlas på Moderaternas stämma i augusti 2009.

Läs hela förslaget här.

Partistyrelsen föreslår bland annat att:

* Nyanlända ska upprätta ett startkontrakt för snabbare etablering och för att tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige,
* Sfi ersätts av Startsvenska, en funktionell språkutbildning som tar sin utgångspunkt i förväntade studier eller arbete i Sverige,
* Nystartsprogram införs i de utanförskapsområden där få arbetar och många har försörjningsstöd,
* Medborgarskap som har erhållits på felaktiga grunder ska kunna återkallas, dock ej med resultatet att människor blir statslösa,
* Verka för att alla adekvata resurser sätts in där det finns tecken på hedersrelaterat våld, och
* Socialtjänstlagen ändras så att socialtjänsten efter en särskild prövning får rätt, och blir skyldig, att inleda utredningar om hedersrelaterat förtryck enbart utifrån barnets perspektiv utan att föräldrarna kontaktas.

söndag 17 maj 2009

Debatten om Rosengård går vidare

Min fd. lärare på Malmö Högskola Diana Mulinari reagerarAje Carlboms bild av situationen i Rosengård.

Carlboms diagnostisering av händelserna i Rosengård är som hämtade från en främlingsfientlig hemsida. Vetenskapens roll, menar jag, är en annan.

Istället vill Mulinari resonera.

Så låt oss istället prata om makt och konflikter. Låt oss prata om exkludering och motstånd. Låt oss prata om maskulinitet och våld. Men det förutsätter en vilja att diskutera, nyansera och reflektera. Att, som Aje Carlbom gör, förenkla, renodla och förvanska så att allt svenskt blir gott och allt utländsk blir ont, så att människor som är födda i Sverige och med svenskt medborgarskap förvägras rätten att bli kallade svenskar, det är inte bara dålig vetenskap utan bidrar också till att upprätthålla konflikten och problemen.

Laid Bouakaz, forskare i pedagogik vid Malmö högskola, är en annan som fortsätter debatten i Sydsvenskan. Han menar att en stor del av problemen finns hos de som arbetar i området.

Vi som forskar och jobbar i liknande områden har länge varnat för det som händer i Rosengård och har försett makthavarna med förslag på åtgärder för att undvika dessa konflikter. Men eftersom det serveras av fel sorts experter tas de inte på allvar.

Kriminaliteten och gängbildningarna ökar och eleverna misslyckas, och så kommer det att fortsätta även om stadsdelarna får extra resurser.

Hur man än gör så kommer mångfalden i Malmö att misslyckas så länge man inte skakar om organisationer och skolor och omplacerar eller byter ut chefer och personal.

onsdag 13 maj 2009

Ni har väl inte missat SCB:s nya befolkningsprognos

Den nya befolkningsprognosen från SCB visar att den utrikes födda befolkningen förtsätter att öka i Sverige.

Det totala antalet personer i arbetsför ålder, 20-64 år, är idag 5,4 miljoner. År 2060 beräknas dessa öka med knappt 300 000 till 5,7 miljoner. Det är de utrikes födda som står för hela ökningen av personer i arbetsför ålder.

De senaste åren har nettoinvandringen varit rekordhög, över 50 000 per år. På sikt antas Sverige ha en invandring på 76 000 och en utvandring på 57 000. Det ger en nettoinvandring på drygt 19 000.

Däremot beräknas vi inte ha någon naturlig folkökning på sikt. En naturlig folkökning innebär att antalet födda är större än antalet döda. Efter år 2030 är det antagandet om ett invandringsöverskott som gör att folkökningen fortsätter. Då beräknas nämligen antalet döda överstiga antalet födda.


Vikten av en bra integrationspolitik har aldrig varit större!

Se också ny befolkningsstatistik för första kvartalet 2009. Det är den utomeuropeiska invandringen som ökar.

Den främsta orsaken till att Sveriges befolkning ökar är att invandringen kraftigt överstiger utvandringen. Under det första kvartalet invandrade 22 124 personer. Under samma period utvandrade 9 594 personer. Detta gav ett invandringsöverskott på 12 530 personer, och är en ökning jämfört med 2008 då överskottetet var 10 687 personer.

Den största gruppen som invandrade till Sverige var svenska medborgare (3 857), följt av irakiska (2 451) och somaliska medborgare (1 305). Antalet polacker och rumäner som invandrar har minskat med en tredjedel jämfört med första kvartalet 2008, och var under första kvartalet 1 187 respektive 425 personer. Motsatt utveckling har till exempel skett bland de afghanska medborgarna. Totalt invandrade 389 afghaner under första kvartalet, vilket var nära dubbet så många som under samma period förra året.

tisdag 12 maj 2009

Raska steg mot ett gemensamt asylsystem i EU

Ni har väl inte missat att EU-parlamentet nyligen röstade för fyra lagförslag som ska stärka det europeiska asylsamarbetet och de asylsökandens rättigheter. Det är upp till Sverige att komma överens om asylpaketet med Rådet under det svenska ordförandeskapet.

Den första delen i asylpaketet handlar om mottagandevillkoren. Parlamentet anser att de asylsökande bör garanteras boende, mat, kläder, tillgång till vård, finansiellt stöd, rätt att röra sig fritt och möjlighet att arbeta. Ledamöterna godkände också förslaget om en ny europeisk byrå för samarbete i asylfrågor. Byrån är tänkt att bidra med experthjälp och stöd till medlemsländerna, särskilt de länder som tar emot stora mängder asylsökande.

Men den kanske mest kontroversiella frågan är de föreslagna förändringarna i Dublinförordningen, som reglerar vilket medlemsland som ska pröva en asylansökan.

Ledamöterna vill se större solidaritet mellan medlemsländerna dels när det gäller att bistå varandra med experthjälp, dels när det gäller att ta emot människor som har beviljats asyl i ett annat medlemsland. Parlamentet vill se ett effektivt stöd åt de medlemsländer som sätts under "särskilt och oproportionellt tryck, framför allt på grund av deras geografiska läge eller demografiska situation". EU bör, enligt ledamöterna, införa ett system för omplacering av personer senast den 31 december 2011.

Läs mer här.

Manlig fåfänga bakom problemen i Rosengård

Aje Carlbom kommer idag med en alternativ förklaring i Sydsvenskan till det ständiga stöket, bränderna och angreppen på offentliga sektorns företrädare i Rosengård.

En av de hittills dolda eller bortglömda sidorna av förstörelsen rör den tilltrasslade kombinationen av kultur och manlighet.

Att utsätta sig för de risker som följer av att provocera polis eller andra myndigheter är alltså ett sätt att manifestera att man är tillräckligt mycket man för att få vara med i gemenskapen av andra män. Men det är också ett karaktärstest av det dominerande samhället. Klarar de av oss eller viker de ner sig? Här gäller det att samhället bestämt visar vad som gäller, ty en undfallande attityd riskerar att spä på det förakt många unga män känner inför (manlig) svaghet.

Killarna har socialiserats i miljöer där manlighet innebär något annat än i svenska medelklassmiljöer. Visst, flera av dem har växt upp i Rosengård som ligger i Sverige, men det är bara ett geografiskt konstaterande. Kulturellt är inte Rosengård en helt svensk stadsdel.

Slutklämmen är pessimistisk:

Ett område som Rosengård är en förträfflig plats för unga män som vill strida med varandra om vem som är manligast. Risken är dock att vi bara är i inledningsskedet av många års regelbundet återkommande kravaller. Här finns det idag gott om unga pojkar. Vi bör dock ha i åtanke att stadsdelen är ett mycket barnrikt område där de som idag är småpojkar kommer att växa upp till stökiga tonåringar som även de vill sätta sig upp mot auktoriteter. Vilken typ av manlighet har det svenska samhället att erbjuda dessa? Det är frågan jag tror alla måste fundera över om man vill släcka bränderna i stadsdelen en gång för alla.

måndag 11 maj 2009

Om integrationens utmaningar i Nederländerna

Marianne Björklund skriver idag en längre artikel i DN om migrations- och integrationspolitiken i Nederländerna.

Bilden av det öppna och toleranta Nederländerna krackelerar. Massinvandringen har skapat missnöje och främlingskritiska Frihetspartiet med den kontroversiella blonda Geert Wilders i ledningen vinner mark.

Björklund skönjer både negativa och positiva tendenser.

Invandringsfrågan har varit het i Nederländerna ända sedan politikern Pim Fortuyn gick fram kraftigt i valrörelsen 2002. Fortuyn gjorde något som nederländska politiker fram till dess inte hade vågat: han talade om invandringen och pekade på flera problem som den fört med sig.

Fortuyn mördades av en djuraktivist i valrörelsen och två år därefter sköts filmaren Theo van Gogh till döds av en marockan efter att tillsammans med politikern Ayan Hirsi Aali ha gjort en film som kritiserar våld mot muslimska kvinnor.

Sedan dess förespråkar de flesta nederländska partier en strikt invandringspolitik, kraven för att släppas in i landet hör nu till de hårdaste inom EU och inbegriper både språktest och prov på kunskaper om landets kultur.

Samtidigt syns allt fler invandrare på höga poster i samhället. I Rotterdam, där Fortuyns parti hade sin bas, fick landet för drygt tre månader sedan sin förs­te muslimske borgmästare, Ahmed Aboutaleg.

söndag 10 maj 2009

Gudmundson försvarar sin linje om Sverigedemokraterna

Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson försvarar idag sin linje att Alliansen bör samarbeta med Sverigedemokraterna.

Det vore naturligtvis bättre om de samhällsproblem som ligger bakom Sds framgångar kunde lösas. En smidigare arbetsmarknad, ett fungerande rättsväsende, en skola där barnen lär sig något, etcetera. Men det kommer inte att hända inom överskådlig tid. Invandring kommer fortsätta att vara en ekonomisk belastning för svensk ekonomi. Invandrare kommer att fortsätta vara överrepresenterade i kriminalstatistiken. Detta är högst reella samhällsproblem som Sds stora röstetal är en reaktion på.

En borgerlig regering kan inte lita på att Sd röstar för dess politik, bara för att en borgerlig regering har en allmänt bättre politik än en vänsterregering. En borgerlig regering måste försäkra sig om det lilla partiets stöd. Därav köttbenen. Det behöver inte vara stora saker. Ett löfte om att inte införa rätt till vård för så kallade papperslösa. Ett löfte om en SOU om invandringens kostnader eller invandrares brottslighet. Ett löfte om skärpta straff för sexualbrott. Jag tror Sd kommer att nöja sig med ganska lite. De är angelägna om att visa att de vill ta ansvar, och dessutom är de inte så politiskt erfarna i förhandlingarna. Men helt gratis tror jag inte att det blir. Regeringspartierna kommer att få kompromissa, kanske rentav med sina kärnvärderingar.

Diskriminering i anställningsprocessen vanligare på Irland än i Sverige

En undersökning av The Economic and Social Research Institute Discrimination in Recruitment: Evidence from a Field Experiment visar att arbetssökande i Irland har dubbelt så stor chans att få komma på anställningsintervju om namnet är irländskt snarare än utländskt klingande.

Undersökningen bygger på så kallad "situation testing" där riktiga ansökningshandlingar med likartade meriter men med olika namn skickas till arbetsgivare.

Risken att bli diskriminerad för en person med utländskt klingande namn på Irland var betydligt högre än i tidigare liknande undersökningar, till exempel i Sverige.

Läs mer här.

lördag 9 maj 2009

EU-medborgare fortsätter att söka och få asyl i Kanada

Det är både märkligt och skrämmande att EU-medborgare söker asyl i Kanada och att de mer än i undantagsfall faktiskt beviljas asyl. Globe and Mail rapporterar om de tjecker, huvudsakligen romer, som söker asyl i Kanada.

Tjeckiens premiärminister Mirek Topolanek sade i samband med ett EU-möte med Kanada att det ökande antalet asylsökande tjecker beror på att Kanadas asylsystem är för generöst. Tjeckiska medborgare var den fjärde största asylsökande gruppen i Kanada under det första kvartalet 2009 med 653 asylsökande. Under 2008 sökte 861 tjeckiska medborgare asyl i Kanada, varav 84 blev beviljade uppehållstillstånd.

It's currently very difficult for Ottawa to deport failed refugee claimants because they have several avenues of appeal, the Immigration official said. A large number of Czech asylum seekers also withdraw their claims before they are rejected and instead go underground, "living here in the shadows," he said.

Ottawa remains concerned about profiteers and Roma groups encouraging migrants to head to Canada, the Immigration official said.

"They will say 'Come live in Canada. You just come there, apply for refugee status. You'll automatically get a work permit and you just run out the clock,' " the Immigration official said.

fredag 8 maj 2009

Interessant undersökning om muslimer och inställning till integration

Gallups samlevnadsindex 2009 är en global studie som mäter relationen mellan personer med olika religiös tro på fyra kontinenter. Rapporten undersöker dessutom attityderna och uppfattningen av vad majoritetsbefolkningen och den muslimska befolkningen tycker om samlevnad, integration, värderingar, identitet och radikalisering i Storbritannien, Frankrike och Tyskland.

Undersökningen visar bland annat att inställningen till religion och integration skiljer sig markant mellan befolkningen och för muslimerna i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Muslimer i Storbritannien är till exempel betydligt mer moralkonservativa än muslimer som bor i Frankrike och Tyskland.

Andrew Brown skriver i en kommentar i Guardian om skillnaderna mellan länderna att

it is possible to see the outlines of a clear argument between the British, or multicultural, model of integration and the French, secularising one. On some measures, the British come out worse, or at least more boorish: only half of British Muslims strongly agree that they always treat of other faiths with respect, compared to two-thirds of French Muslims; in both cases, the figure for the general population is about 10% higher. Similarly, and this is surely part of the legacy of the Rushdie affair, five times as many non-Muslim as Muslim Britons feel that integration demands that people accept public comments they perceive as offensive about their faith or ethnicity. In both France and Germany, Muslims are less sensitive and non-Muslims less keen on their right to offend.

In practice, however, 90% of all the groups surveyed agree that they had been treated with respect all day the day before.

The French, however, are much more divided about issues of religious symbolism, and much less likely to tolerate headscarves as legitimate symbols of loyal diversity. More than half the British public thinks that removing the veil is necessary to integrate minorities, compared to only an eights of Muslims. But that was the only item of religiously identifying clothing which a majority of the British rejected, whereas clear majorities of the French rejected headscarves, yarmulkes, turbans and "visible large crosses" as well. About a quarter of French Muslims also thought these were obstacles to immigration.

torsdag 7 maj 2009

Studie om utrikes föddas företagande i Skåne

Mina fd. kollegor på MIM, Malmö Högskola, Pieter Bevelander, Per Broomé, Inge Dahlstedt och Tobias Schölin har skrivit en rapport om företagandet i Skåne med särskilt fokus på utrikes födda företagare och på vilket sätt dessa bidrar till samhällets tillväxtpotential. Rapporten Företagare i Skåne - kartläggning och analys av inrikes och utrikes födda företagare visar bland annat att att utrikes födda företagare bidrar i hög grad, betydligt högre än inrikes födda företagare, till att vitalisera olika branscher, vara viktiga föregångare och på så vis skapa tillväxt i samhället.

Läs mer om rapporten på Region Skånes hemsida.

måndag 4 maj 2009

LUF lanserar politik för fri invandring

Fri invandring. Det kommer att bli intressant läsning. Här är rapporten, som jag inte själv hunnit läsa än.

Barak Obamas migrationsreform dröjer till 2010

Barak Obamas planer när det gäller reformer inom migrationsområdet börjar klarna. Vi kan inte förvänta oss några nya idéer utan politiken kommer att bygga vidare på de förslag som lades fram av republikanerna år 2007, men som inte fick stöd i senaten. Det förslaget, som stöddes av både Obama och McCain, ville lägga mer ansvar på arbetsgivarna som ska förhindras att anställa illegala invandrare. De papperslösa invandrare som vill legaliseras föreslås behöva lära sig engelska, betala tillbaka skatter och böter, samt klara ett medborgarskapstest. Obama framhöll i valrörelsen att de som har varit i landet illegalt inte kommer att få grönt kort före dem som redan köar i migrationssystemet.

MPI och Migration News rapporterar om Obamas uttalande från i mars 2009.

Obama emphasized the need for border security, more enforcement to detect employers who hire unauthorized workers, and a mechanism for employers to check the legal status of newly hired workers. Obama also endorsed a "mechanism over time to get out of the shadows" for unauthorized foreigners who learn English, pay fines, and "get to the back of the line," behind those who applied to immigrate lawfully.

Antagligen dröjer det till år 2010 innan några konkreta förslag läggs fram.

Samtidigt kommer det nya uppgifter om att utrikes föddas arbetslöshet numera överstiger inrikes föddas i USA. De utrikes födda verkar drabbas hårdare av nuvarande lågkonjunktur. Studien Trends in Immigrant and Native Employment från CIS visar att:

immigrants have been hit somewhat harder by the current recession than have native-born Americans. Immigrants (legal and illegal) now have significantly higher unemployment than natives. This represents a change from the recent past, when native-born Americans typically had higher unemployment rates. The picture is complex, with the least and most educated immigrants experiencing the largest increases in unemployment relative to natives. However, the least educated immigrants still have a lower unemployment rate than their native-born counter parts.

lördag 2 maj 2009

Invandring ingen lönsam affär för Danmark

Jag har fått två oberoende tips om en dansk rapport om "Indvandreres og danskeres påvirkning af de offentlige finanser" från den liberala tankesmedjan CEPOS. Studiens slutsatser är att

der for fremtidige generationer af borgere i Danmark må ventes negative nettobidrag til de offentlige finanser for tre ud af fire indvandrergrupper og for gruppen klassificeret som danskere: For en ny generation af danskere udgør det negative nettobidrag 5.470 kr. pr. år. For indvandrere fra mindre udviklede lande er der tale om et negativt nettobidrag af størrelsesordenen 29.600 kr. pr. år, at personen er i Danmark. For efterkommere fra mindre udviklede lande udgør det negative nettobidrag 29.000 kr. pr. år, mens det for efterkommere fra mere udviklede lande udgør 8.500 kr. Kun for én gruppe – indvandrere fra såkaldt udviklede lande – er der tale om et positivt nettobidrag. En ny generation af denne gruppe ventes at resultere i nettobidrag på 13.500 kr. pr. år personen er i Danmark.

Författarna påpekar att kostnaderna för invandringen beror på politiska val, som utformningen av migrations-, social- och arbetsmarknadspolitiken.

Det er vigtigt at understrege, at indvandringens finansieringsbyrde ikke er et argument imod indvandring fra mindre udviklede lande endsige en kritik af indvandrere i Danmark, men et argument for at ændre den eksisterende indvandrings- og socialpolitik.

Ps. Det finns länder, t.ex. Australien, där invandringen ger positivt nettobidrag. Vidare lästips här.